za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › 9. výroční členská schůze spolku dopadla úspěšně

9. výroční členská schůze spolku dopadla úspěšně

15. února 2017

9. výroční členská schůze spolku OSB dopadla úspěšně. Zúčastnilo se jí 129 členů a během zasedání byly schváleny body hospodaření, plán činnosti i volba nového, nyní sedmičlenného výboru. Návrhy na rozšíření výboru na 11 nebo dokonce 13 členů nebyly odhlasovány. Do výboru nebyli zvoleni ani dva nově navržení kandidáti, kteří navrhli na místě sami sebe, a to Ing. Dan Richter a Antonín Pokrupa. Ti před tím nebyli zvoleni tajnou volbou výboru spoku na základě svých podaných přihlášek.

Členy výboru se stali podle původní nominace výboru na základě tajné volby: Ing. Otto Hoffmann Ing. Martin Jírovec, Ing. Daniel Kůta, , Ing. Michal Macháček, Ing. Luboš Procházka, Ing. Miloš Kmoníček a Bc. Jana Zárybnická. Ing. Jaroslav Šolc a Michaela Mazancová letos do výboru nekandidovali, nicméně jako zástupci radnice zvolení za OSB se budou na aktivitách spolku i nadále podílet. Nově ustavený výbor na své příští schůzi zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku.

S ohledem na situaci, která členskou základnu znepokojuje, a tou je neustálé řešení soudních sporů, které iniciuje Ing. Richter, bylo výroční členskou schůzí přijato usnesení - žádost Ing. RIchterovi, aby veškerá svá obvinění, trestní oznámení a žaloby okamžitě stáhl.

V průběhu diskuse byl hlavním tématem prodej domů a bytů a jeho pokračování.

Na členských příspěvcích bylo hotově vybráno 16550 Kč, obdobně jako v loňském roce.

Za účast všem děkuje

Výbor spolku

Témata:OSB--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2