za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Bezpečnostní komise navštívila SANANIM

Bezpečnostní komise navštívila SANANIM

27. února 2017 | Lenka Maršálová

Únorové setkání bezpečnostní komise Rady MČ se konalo v sídle společnosti SANANIM (www.sananim.cz), se kterou Praha 2 spolupracuje. Tato nestátní nezisková organizace od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým závislosti a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Setkání se zúčastnili zástupci OSB v komisi, Ing. Lenka Maršálová a Mgr. Karim Pinto.

Zástupci společnosti SANANIM nám postupně představili projekty, na kterých pracují. Zaměřují se především na ambulantní léčbu klientů, kteří mají problémy s různými druhy závislostí jako například patologické hráčství, sázení - dnes převážně on-line, závislost na alkoholu, užívání omamných a psychotropních látek a další. Smutné je, že mají klienty již od 15 let a někdy i mladší - především závislost na počítači. Někdy tato závislost dojde tak daleko, že klient nepije, nejí, nespí a nezvládá základní lidské potřeby.

S klienty pracují individuálně, či ve skupině. Velice efektivním způsobem pomoci je psychologická pomoc a rodinná terapie, často totiž problém zasáhne celou rodinu. Dále je důležitá právní pomoc a finanční poradenství, neboť spousta závislých klientů se dostává díky svému jednání do dluhů. SANANIM nabízí i program personálního poradenství, kdy pomáhá těmto lidem po vyléčení najít práci.

Velice oceňuji, že pomoc je těmto lidem nabízena komplexně a ambulantně. Projekty běží cca druhým rokem, zatím mají velice dobré výsledky. Přibližně 20% klientů z programu vystoupí, 20% klientům je doporučeno v léčbě pokračovat v pobytovém zařízení a 60% klientů se vyléčí a je schopno se zařadit zpět do společnosti. Bylo pro nás překvapivé zjištění, že velkou většinu klientů tvoří lidé s dobrým zaměstnáním, převážně středoškoláci, u kterých se v určité fázi jejich života něco pokazilo a oni se to snažili vyřešit po svém a spadli do závislosti.

V diskuzi došlo i na otázku financování projektů, které musí být podpořeny z více zdrojů. Z veřejného zdravotního pojištění podporuje tyto programy pouze VZP, společnost žádá každým rokem o příspěvky od MZ, evropských fondů, hl. města Prahy, potažmo městské části Praha 2 a uvítá finanční podporu i od jiných dárců.

Témata:Bezpečnost  Sociální péče--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2