za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Další flek na „Čisté dvojce“

Další flek na „Čisté dvojce“

2. září 2014 | Otto Hoffmann

Farmářské trhy se staly nedílnou součástí našeho života. Protože již hezkých pár let je špatnou smlouvou (kdopak ji asi uzavřel, proč a za kolik?) „zazděna“ Vinohradská tržnice, dnes hrdě zvaná „Vinohradský pavilon“, zívající prázdnotou, usídlily se MČ podporované farmářské trhy na „Jiřáku“ a na „Náplavce“. V současnosti k nim přibylo ještě další tržiště na „Tyláku“. Toto nové tržiště má být v provozu ne dva dny v týdnu, ale hned čtyři! Okolních obchodníků se, jak je běžným zvykem, nikdo na nic neptal a je jim tu vytvořena silná konkurence. Ta sic nemusí být na škodu, ale ...
Teď se právě dostáváme k meritu věci. Otázkou je, bylo-li zcela v pořádku výběrové řízení, když byla vybírána jedna firma z jedné, a to firma, která vznikla zcela nově, účelově a jejíž první kroky vedly na Náplavku za farmáři, které přemlouvala, aby přešli na trhy na Tyláku, až se budou otvírat.
K tomu otevření došlo s prvním jarním sluníčkem 20. března. Otevření však předcházela nejen značná stavební činnost, která prakticky od základů zrušila oázu klidu a vytvořila nový prvek – park s lavičko-stánky, které i při nejlepší vůli jako lavičky moc sloužit nemohou a jak se tento kočkopes osvědčí jako stánky, se teprve ukáže.
Podstatné bylo, že musel být uzavřen již druhý dodatek ke smlouvě o dílo č. 3211/2011 na akci "Úprava Tylova náměstí za účelem pořádání farmářských trhů", opět navyšující náklady za Tylák. Ukazuje se, že radnice tak připravuje "farmářům z Demínky" místo k podnikání na Tyláku s navýšením na 4,6 milionu Kč. V diskusi ke kvalitě projektu, a mizerné kvalitě projektových prací obecně, tvrdí radní pí Černochová, že na konci minulého volebního období RMČ schválila relativně skromný a estetický projekt farmářského tržiště, dnes se však z to-ho stává něco úplně jiného, na poslední chvíli se doplňují další prvky. Tajemník Kopecký změny v projektu obhajoval s tím, že francouzská firma jako subdodavatel zjistila, že původně navrženou technologii nelze použít a bylo třeba použít náhradní postupy – z toho plynoucí další náklady a změny v průběhu stavby. Místostarosta Vondrášek konstatoval, že zábradlí a podobné prvky, které jsou nyní doplňovány, v původním návrhu byly.
Sám mohu potvrdit, že už prezentace zástupce vybrané firmy, při jeho vystoupení na radě po uzavření výsledků výběrového řízení, působila velice nedůvěryhodně a bylo vidět, že se v podobných aktivitách nevyzná. Již tenkrát se neodbytně vkrádala myšlenka, ku dnešku stále sílící, nešlo-li přece jen o pouhý klientelismus.
To podstatné ale je, kolik ještě bude nutno uzavřít špatných smluv na půdě MČ Praha 2, než bude někdo pohnán k odpovědnosti?
Témata:Veřejná zeleň, parky, hřiště  OSB  Životní prostředí  Otto Hoffmann--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2