za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Informace pro nájemce obecních bytů

Informace pro nájemce obecních bytů

14. prosince 2016 | Michaela Mazancová

Vážení nájemci,

ráda bych tímto způsobem informovala, jak jsou rozděleny kompetence k nájemním bytům. Problematika, se kterou se lze v případě potřeby a po projednání s bytovým oddělením, příp. odd. prodeje, obracet na mne (michaela.mazancova@praha2.cz)

- byty nepronajaté v rámci aukcí o nájem obecního bytu, úkony týkající se nájemních smluv, výměn bytů apod.

- přechody nájemních smluv, např. po úmrtí původního nájemce bytu

- žádosti o přidělení bytu v souladu s Pravidly sociální bytové politiky P2

- otázky týkající se procesu prodeje bytových jednotek v domech k prodeji, schválených zastupitelstvem

Záležitosti, se kterými se v případě potřeby obracejte, po projednání s odborem majetku, na zástupce starostky pro oblast majetku Ing. M. Grundlera (michael.grundler@praha2.cz)

 - byty pronajaté v aukci o nájem bytů ve správě MČ P2, neurčené k prodeji 

- volné byty v domech určených k prodeji a problematika prodejních aukcí těchto volných bytů

- závady zjištěné v nájemních bytech a domech, probíhající stavební úpravy apod.

- otázky investic do domů ve správě MČ Praha 2

- problematika nebytových prostor

Děkuji Vám za pochopení.

Témata:Bydlení a nájemné  Prodej domů a bytů  Správa majetku--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2