za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Informace ze schůzky s řediteli MŠ, ZŠ a DDM

Informace ze schůzky s řediteli MŠ, ZŠ a DDM

29. listopadu 2016 | Jana Zárybnická

Letos se již poněkolikáté sešli ředitelé mateřských a základních škol a Domu dětí a mládeže se starostkou MČ Praha 2 J. Černochovou, doprovázenou zástupci odboru školství a komise výchovy a vzdělávání (KVV).

Několik postřehů z tohoto jednání: zástupci KVV sdělili svůj požadavek na navýšení kvóty bytů pro pedagogické pracovníky, jejichž nedostatek pro první stupeň přetrvává. Doporučili bytové komisi, aby kvóta pro rok 2017 byla navýšena ze dvou na šest bytů. Konečný počet bytů schvaluje rada.

Informace z MHMP předala ved. odboru školství P. Hainzová a týkaly se především posunu zápisů do MŠ i (velmi to komplikuje fungování jak ve školách, tak ve školkách a zvyšuje nejistotu rodičů, zda bude jejich dítě přijato), kritérií pro přijímání dětí do MŠ a a změn ohledně spádovosti ( mají své spádové oblasti, MŠ budou mít celou MČ - vyhláška pro MŠ bude zřejmě v únoru). Další informace se týkaly problematiky očkování, či tzv. "pamlskové" vyhlášky, kdy je nutno odstranit všechny automaty ze škol, včetně těch na mléko či jogurty, kromě evropského programu Mléko do škol, který doběhne v polovině roku 2017.

Delší čas byl věnován očkování - kde se naprosto "tluče" fakt, že 4leté děti do MŠ bez očkování nemohou, ovšem předškolní již MŠ přijmout ze zákona musí. Hygienická stanice údajně bude školky, pokud děti bez očkování budou přijímat, pokutovat, na druhé straně hrozí žaloby rodičů, kteří mohou vysoudit daleko více peněz, pokud jim soud dá za pravdu. Je zde i problematika tzv. "rozočkovaných" dětí nebo dětí, které kvůli zdravotnímu stavu být očkovány nemohou. Proto bude MČ požadovat jasné stanovisko Ministerstva školství, případně Ministerstva zdravotnictví a také Magistrátu hl. m. Prahy. Paní starostka připraví rovněž interpelace na ministryni školství Valachovou.

Dále probíhala diskuse s hosty, kteří přišli představit projekt "Kdo umí, ten umí". Pí Štrobová a Kafková z Hospodářské komory hl.m. Prahy vysvětlily, co projekt obsahuje - jedná se o polytechnickou výchovu, projekt se snaží o obnovení zájmu o řemesla, např. Vratislavova se přihlásila. V návaznosti na minulou poradu ředitelů MŠ a by bylo pro naše školy vhodné využít buď prostor, které nabízejí, či využít ukázkových hodin, případně se domluvit na poskytnutí lektora z důvodu zájmu našich škol o znovuzavedení "dílen" do ŠVP již delší dobu. Některé školy je již částečně mají (např. Londýnská), ale vybavení je nákladné a kvalitní vyučující rovněž. Ředitelé vyjádří svůj zájem vedoucí odboru školství a podle výsledku zájmu bude spolupráce dále rozvíjena. V Praze 2 budu zkontaktovány i střední školy technického charakteru za účelem navázání hlubší spolupráce. Prezentace projektu bude dále možná při trhu řemesel, který se každoročně koná na Novoměstské radnici a Karlově nám.

V neposlední řadě se probírala otázka schůzky rodičů na téma zápisy do . Po společné diskusi se přítomní ředitelé shodli, že ideální bude obnovit brožurku, která by dopodrobna informovala o všech 10 na území P2 a případně bylo vytvořeno prezentační video - cca 30 min./3 min. každá škola), které je možné zveřejnit na webu MČ a škol. Je možné zvážit schůzku na ÚMČ, kde by byl prostor prezentovat rodičům důležité informace ohledně škol a toho, co MČ školám poskytuje (školní psychologové na školách, přípravné ročníky atd.). Uvažovalo se o možnosti zřízení dětského koutku po dobu konání schůzky s rodiči, nakonec budou využity kapacity přilehlých MŠ.

Dalším tématem byl letní provoz školek na území Prahy 2. Bude jich fungovat střídavě několik, a to od 1.7. do 18.8. 2017. Posledních 14 dní školky sice fungovat nebudou, ale s nabídkou přišel ředitel DDM J. Rybárik. Je schopen zajistit pro zájemce program. Školky budou tedy moci v klidu zvládnout úpravy, které se během letních měsíců provádějí a nerušeně připravit vše potřebné v tzv. přípravném týdnu před začátkem dalšího školního roku.

Přítomní ředitelé se také dotkli tématu poskytování informací dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. V tomto smyslu dojde ke sjednocení správních poplatků a MČ zaručuje případnou pomoc, pokud by některý s ředitelů potřeboval doporučení či radu.

Poslední informace zazněly z úst Ing. Liškové a p. Švihovce, a to o investicích a plánovaných projektech k aktuálnímu období i k termínům do konce letošního roku.

ÚMČ považuje tento typ schůzek za velmi prospěšný už s ohledem na to, že se zabývají konkrétními problémy a většinou jsou navržena a dohodnuta možná řešení.

Témata:Vzdělávání--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2