za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Jak uhradit roční členské poplatky OSB

Jak uhradit roční členské poplatky OSB

17. května 2011

Váš příspěvek (základní roční sazba Kč 300,-, snížená pro seniory a studenty Kč 50,-, současně uvítáme i finanční dary v jakékoliv výši) můžete uhradit bankovním převodem přímo na účet spolku u Fio banky, č.ú. 2800315245/2010, kdy variabilním symbolem je číslo Vašeho průkazu. Pokud jej neznáte, uveďte místo něho číslo popisné Vašeho domu.

V každém případě nezapomeňte uvést v příkazu do pole "Zpráva pro příjemce" Vaše jméno a příjmení, abychom mohli platbu správně zařadit.

Pro platby v hotovosti vyhlašujeme vždy termíny, kdy se můžete osobně dostavit. Sledujte bulletin OS-Novinky a webové stránky.

Předem Vám za uhrazení Vašeho členského příspěvku děkujeme. V případě, že nemáte zájem být nadále členem spolku, napište e-mailovou zprávu nebo dopis na adresu OSB s vyjádřením vůle ukončit členství. Vezměte na vědomí, že v případě neuhrazení členského příspěvku může být Vaše členství ve spolku OSB ukončeno.
--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2