za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Jaké bylo nejlepší a nejhorší politické rozhodnutí vedení městské části v roce 2012?

Jaké bylo nejlepší a nejhorší politické rozhodnutí vedení městské části v roce 2012?

3. září 2014 | Otto Hoffmann

Nejlepší může být i nejhorší.

Po přečtení politického tématu na leden jsem měl nejprve pocit, že jde o žert, leč do „apríla“ je ještě daleko a Silvestr je již za námi.

Nezbývá tedy, než vzít na vědomí, že bylo míněno vážně. V tom případě jsem se zamyslel nad rozhodnutími, která provázela letošní rok. Těch špatných nebylo málo, ale myslím, že za to nejhorší politické rozhodnutí lze jednoznačně považovat schválení změny „Pravidel při prodeji bytového fondu“. Tím došlo nejen k odstranění ceny obvyklé a zavedení ceny politické, ale především k založení možné nerovnosti budoucích kupujících tím, že někteří z nich mohou být bezdůvodně vyřazeni z možnosti plného a spravedlivého využití odsouhlasených slev. Zdůvodňovat tuto zcela vědomou nerovnost nelze v žádném případě právem prodávajícího stanovit si cenu libovolně. Právo na rovné podmínky všech oprávněných kupujících je právem nadřazeným, zaručeným Ústavou. Porušení rovných podmínek je o to závažnější, že se ho dopouští veřejnoprávní instituce. Třešničkou na tomto zkaženém dortu jsou neustálé průtahy s výběrem firmy, která by měla celý prodej realizovat.

Hodně jsem se zamýšlel nad tím nejlepším rozhodnutím a nakonec jsem dospěl k názoru, že jím mohlo být schválení „Pravidel sociálního bydlení“. Ta zavádějí novinky, z nichž některé lze označit za dobré – podmínky podpory jsou stejné bez ohledu, zda žadatel bydlí v domě soukromém či obecním a tak ví, na co se v případě nouze může spolehnout, kde hledat pomoc. Avšak ouha! Snad vyjma seniorů a zdravotně postižených bude ostatním potřebným nájem pravidelně zvyšován, až dosáhne 120 Kč/m2. Paradoxně tak člověk, který bojuje s nezaviněnou zdravotní či sociální krizí, zaplatí po čtyřech letech nájem vyšší, než jeho sousedé, kteří v nouzi nejsou. Nedostatků je však podstatně víc.

Takže i to nejlepší politické rozhodnutí se rázem řadí k těm nejhorším.

Otto Hoffmann, NP2, leden 2013

Témata:Správa MČ  Volby 2014  OSB  Otto Hoffmann--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2