za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Novinky - bulletin 7/2017

Novinky - bulletin 7/2017

19. prosince 2017

Vážení spoluobčané, vážení členové a příznivci, dostává se k Vám nové vydání bulletinu Novinky OSB. Je určen zejména těm z Vás, kteří nemají možnost získávat informace z našich internetových stránek. Pokud není u Vás v domě vyvěšen, prosíme, udělejte to pro své sousedy Vy!


Dnešní předvánoční Novinky jsou v tomto roce poslední, proto trošku jiné.

OSB na radnici Prahy 2 – malé ohlédnutí za rokem 2017

K prioritním oblastem z našeho programu: V roce 2017 se podařilo znovu naplno rozeběhnout proces prodeje domů a bytů oprávněným nájemníkům podle seznamu schváleného před šesti lety. Prodeje po bytových jednotkách pokračují s novými znaleckými posudky, systém slev zůstal beze změn. V poslední době jsou na každém jednání rady i zastupitelstva schvalovány další domy. Po odblokování tzv. 5. balíčku se rozeběhl i prodej zbývajících domů družstvům. Jeden již schválila RMČ, pro další se připravují znalecké posudky. Pokud jde o nájemné a bytovou politiku, je dobrou zprávou, že se na příští rok nezvyšuje sazba tzv. základního nájemného 132 Kč/m2. U dřívějších nájemních smluv na dobu neurčitou (tzv. férové nájemné) bude patrně uplatněna inflační doložka podle nových údajů statistického úřadu. Průběžně pokračuje úspěšné řešení žádostí o zvýhodněné nájemné podle pravidel sociální a bytové politiky. Správa majetku má za sebou první rok fungování nové akciovky Správa nemovitostí Praha 2. Začátky nejsou nikdy lehké a je jistě co zlepšovat. Věříme, že současná obměna vedení akciovky přinese v příštím roce novou energii a směr. Víme na co se zaměřit, ale Vaše postřehy a zkušenosti jsou cennou zpětnou vazbou pro akciovku i pro radnici. Napište nám.

V gesci OSB je i kultura, kde máme za sebou první rok plného fungování klubu Dvojka pro přátele kultury, účinnou grantovou podporu i spoustu zajímavých akcí (aktuálně např. Adventní koncerty v kostelích Prahy 2 – přijďte 21.12. v 18h do kostela sv. Ludmily). Podobně se snažíme v oblasti sportu.
Ale odpovědně se s celou koalicí věnujeme všem oblastem samosprávy včetně příprav rozpočtu na další rok, připomínkování návrhů vyhlášek hl. m. Prahy (naposledy např. k plošnému zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích či k dopravím omezením v době smogových situací), hodnocení ne zcela povedeného nového systému parkování (zóny placeného stání) z dílny magistrátu. Vůči magistrátu hájíme i zájmy rezidentů v okolí Náplavky. Věnujeme se i zajištění čistoty a pořádku, péči o životní prostředí, sociálním službám, školství a dalším tématům. V souladu s programovým prohlášením rady z počátku funkčního období. Ale leckdy přinesl rok 2017 i pár nových nápadů navíc (například pod heslem Chytrá dvojka).
OSB jako hnutí v roce 2017, příprava na volby 2018

Již jsme Vás informovali, že v roce 2017 jsme zvolili novou organizační formu a ustavili politické hnutí OSB. Dřívější spolek je v likvidaci. Máme ustaven devítičlenný výboru a tříčlennou kontrolní a smírčí komisi. Výbor hnutí zahájil ve druhém pololetí intenzivní činnost na rozeběhnutí chodu organizace i na přípravách komunálních voleb, které budou na podzim 2018. Nejen Vás, kteří jste s námi ušli kus společné cesty ve spolku, oslovujeme výzvou. Pokud jste tak ještě neučinili, zvažte, zda se k nám nechcete připojit jako člen nebo alespoň jako příznivce hnutí. Složení výboru, komise, stanovy, přihlášky a další potřebné informace naleznete na našem webu www.osb-praha2.cz v rubrice O hnutí. Jako členové nebo registrovaní příznivci se můžete stát aktivními účastníky činnosti hnutí. Přinášet podněty a nápady, říci co dělat jinak, uplatnit Vaše znalosti. Prostě se zapojit a být slyšet v užším týmu.

Na druhou polovinu ledna chystáme setkání členů a příznivců i těch, kteří o spolupráci vážně uvažují. Pozvánky budou zájemcům zaslány. Zájem budete moci vyjádřit i formou účasti v anketě na počátku roku. Proč to všechno děláme? Aktivní účast občanů ve správě své obce je přeci jedním z našich hlavních cílů. Zachovejte nám, prosím, přízeň!

VÝBOR I KLUB ZASTUPITELŮ OSB VÁM PŘEJÍ POŽEHNANÉ A KRÁSNÉ VÁNOCE, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI V ROCE 2018.
Ke stažení:Novinky hnutí OSB 7/2017 [189.3 kB, PDF]--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2