za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSBO nás › Historie OSB/OS

Historie OSB/OS

Jistě si vy všichni, kteří jste marně čekali na možnost odkoupit si v Praze 2 svůj obecní byt vzpomenete, že kolem roku 2004-5 začínaly pohasínat veškeré naše naděje. Domy, ve kterých bydlíme, nebyly zařazeny do seznamu “určeny k prodeji” a budoucnost se jevila nejistá. Se schválením zákona o jednostranném zvyšování nájemného se obavy nájemníků ještě prohloubily. Nejen, že neměli možnost bydlet ve svém, ale přidal se strach z toho, že v budoucnu nezaplatí nájemné. Většina z vás ještě možná vkládala naděje do komunálních voleb v r. 2006, tedy ti větší optimisté. Celorepublikově se přece ODS hlásila k privatizaci čehokoliv a proklamovala nutnost soukromého vlastnictví jako jediné formy, která zaručí dobré hospodaření ať už s bývalými státními podniky, nebo s byty.

A právě ODS dlouhodobě v naší obci ve volbách s jasnou převahou vítězila. V Praze 2 se ale po volbách nezměnilo vůbec nic. Ani samotné vedení radnice, ani názor na privatizaci bytů, která byla označena za přežitou a neodpovídající současné době. Z paní místostarostky se stala starostka, funkce se možná změnily, lidé zůstali.

Diskusní fórum na webu MČ Praha 2 bylo v té době neúnavně zahlcováno dotazy nájemníků, kdy k další privatizaci dojde. Odpovědi byly zamítavé, což bylo pro mnohé voliče modré strany hodně překvapující. Dnes si připouštíme a uvědomujeme, jak neskonale tenkrát bylo naivní domnívat se vůbec, že pouhé žádosti psané na diskusní fórum nebo dopisy adresované radnici se žádostí o odkoupení bytů v konkrétních domech, by snad postačovaly k tomu, aby radní privatizaci navrhli a zastupitelé ji schválili.

V té době většina občanů ještě věřila tomu, že jejich vůle by měla mít odezvu, že politici na radnici sedí a pobírají platy hlavně kvůli nim, že jsou výkonnou mocí jejich a ne politických stran. Málokterý pozdější omyl byl hlubší, než tento. Zpětně, při promítnutí si, co jsme později jako sdružení pro privatizaci po dva roky vykonali (petiční akce, jednání na radnici, dopisy vládním organizacím, politikům, Magistrátu hl. m. Prahy, demonstrace, tiskové konference, rozhovory pro média…) a nebylo to nic platné, byly naše prvotní myšlenky samostatných, nesdružených a nespokojených nájemníků hodně idealistické. V tom, že jsme spoléhali na zázrak, tedy na to, že radnice sama začne konat a uvědomí si tlak svých voličů.

Koncem roku 2007, kdy diskuse na DF opravdu houstla a bylo nám dáno jasně najevo, že nejsme nic víc, než obtížný hmyz, se zkontaktovali první tři nadšenci, píšící na DF kvůli privatizaci neúnavně i několikrát denně - ing. D. Kůta, ing. V. Tichý a M. Mazancová. 27. 11. 2007 se sešli na první pracovní schůzce, aby se dohodli, jak bezvýchodnou situaci dále řešit. Mezitím hledali ve svém okolí další spojence. Díky vzniklé skupině lidí, neuvěřitelně pro věc zapálené, se začalo s oslovováním a žádostí o podpis petice nájemníků desítek obecních domů. Vše bez zkušeností a potřebného zázemí, jen na bázi dobrovolnosti. V únoru 2008 byl sebrán potřebný počet podpisů (cca 2400) pro to, aby mohlo dne 29. 2. vzniknout Občanské sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v MČ Praha 2. Dne 10. 4. 2008 se konala jeho ustavující schůze, zvoleni byli členové výboru a zintenzivnil se nábor nových členů OS, kterých v současné době překročil hranici 1000!

Další vývoj OS už znáte, mimo jiné - červen 2008 - tisková konference s novináři, která měla za účel zviditelnit OS a vysvětlit postoje a cíle, říjen 2008 - historicky první demonstrace na nám. Míru, v průběhu roku 2009 pak nejen demonstrace a úcast na jednáních zastupitelstva MČ, v jeho druhé polovině zprvu nadějně se jevící intenzívní vyjednávání s místostarostou ing. Paluskou, s politiky z ČSSD, SZ, setkání se zastupiteli z ODS, spolupráce s podobně zaměřenými sdruženími z ostatních městských částí, záštita od sdružení Občané za svá práva v Praze a další aktivity. Přes to přese všechno nebylo zatím cíle, tedy privatizace a dořešení únosného nájemného, dosud dosaženo. Ve chvíli, kdy zastupitelé dne 8. 9. 2009 neschválili ani svůj vlastní (většinově ODS) návrh procesu privatizace, na který byli tlakem OS nuceni přistoupit, a o kterém ještě v roce 2008 nechtěli ani slyšet, byla vyjednávání s radnicí definitivně ukončena. Hlavním argumentem zástupců radnice bylo, že zastupitelstvo rok před ukončením volebního období již nebude začínat tak rozsáhlý úkol, jakým privatizace je a nechť si jej vezme za úkol zastupitelstvo příští, které vzejde z komunálních voleb v roce 2010. To byla samozřejmě pro sdružení výzva největší, ihned začalo pracovat na tom, jak se voleb zúčastnit, jak zvládnout předvolební kampaň apod. Všechno s myšlenkou, že je reálné s vaší podporou dosáhnout zapojení se do komunální politiky, že je možné, abychom byli členy radničního aparátu a měli možnost špatnou bytovou situaci v Praze 2 konečně jako jediní řešit. A to nejen privatizaci, ale i pomoc nájemníkům u soukromých majitelů. A také se snažit průlomově snížit nájemné podle vzoru mnoha evropských zemí. Tam není možné, aby v obecních bytech platili občané nájemné tržní. Nicméně toto všechno jsou cíle a vize, které z našich webových stránek, bulletinů a nově i z časopisu OSoBáček znáte, nebo se je brzy dozvíte.

Oprávněně se domníváme, že jsme za čtyři roky pod vedením předsedy OS ing. Daniela Kůty  a jeho následovníka ing. Dana Richtera ušli neuvěřitelný kus cesty a vy jste po ní šli s námi, pomáhali jste nám a pomáháte. Jsme z pozice výboru OS hrdí na to, že my, skupina laiků nedotčených politikou, a proto v zásadě apolitických, jsme dokázali založit a védeme v chodu sdružení, které má více členů, než všechny politické strany v Praze 2 dohromady a podpora sympatizantů je také velice podstatná.

Pro účely voleb a s ohledem na znění volbního programu jsme se registrovali pod názvem Občané za spokojené bydlení, občanské sdružení (OSB o.s.)

Děkujeme vám všem, kteří jste nám ve volbách do zastupitelstva Prahy 2 v roce 2010 odevzdali tolik hlasů, že jsme získali z celkových 35 celkem 8 křesel. Ihned po volbách se naši zastupitelé, členové výboru i běžní členové OSB zapojili do práce v  komisích rady a výborech zastupitelstva, aby se mohli na vedení obce spolupodílet a spolurozhodovat.

Koncem roku 2013 se podařilo po komplikacích s výběrovými řízeními na administrátora prodeje prodej domů a bytů rozhýbat, ačkoliv počátkem roku 2014 byly prodány pouhé dva obecní domy. Nicméně, naše úsilí nepolevuje, protože prodej probíhá za pravidel, se kterými jsme nesouhlasili a za kritérií pro výběr domů, ke kterým máme značné výhrady. Velmi nás také znepokojuje direktivní určení koalice, ve kterých domech mohou nájemci kupovat výhradně formou po bytech a tato varianta se jeví jako cenově velmi nevýhodná oproti prodeji domu jako celku družstvu. Přitom jde o obdobně zanedbané domy a byty, do kterých nájemci investovali výhradně sami.

Dokázali jsme nastartovat proces větší transparentnosti radnice a na návrh OSB došlo k transformaci komise Informatiky. Také OSB byli ti, kteří prosadili možnost interpelací občanů na zasedáních zastupitelstva. Zájem máme o participativní rozpočet, kdy o jeho části rozhodují sami občané. Uvidíme, zda se podaří prosadit jej v příštím volebním období.

V roce 2014 se do klubu zastupitelů přidala nová posila, paní Mgr. Miroslava Kaňková, která v roce 2011 vystoupila z TOP 09, za kterou byla do zastupitelstva zvolena. Důvodem jejího rozhodnutí bylo, že deklarace TOP 09 ve volební kampani 2010 nekorespondovaly s tím, jakou politiku tato strana vedla a vede, zejména od doby, kdy je součástí koalice. Nyní máme již devět zastupitelů, po ODS, která jich má jedenáct. Ostatní strany v ZMČ pak mají volených zástupců méně.

Ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 2 v říjnu 2014 jsme získali podporu téměř patnácti procent občanů Prahy 2 a zařadili jsme se (opět jako ve volbách v roce 2010) po boku TOP 09 na 2.-3. místo (stejný počet, tentokrát šesti, mandátů). Oproti funkčnímu období 2010-2014 jsme přišli o dva zastupitelské mandáty, což přičítáme především tomu, že na politickou scénu na dvojce vstoupilo hnutí ANO a napoprvé získalo rovněž významný počet mandátů, celkem pět. 

I nadále pracujeme a stojíme při vás, ať už původní členové sdružení, či noví. Máte kdykoliv možnost přidat se k nám, jsme otevřeni novým nápadům a novým tvářím, které přinesou pozitivní myšlenky. Vážíme si všech, jimž není osud Prahy 2 ani v současné době lhostejný.

říjen 2014

--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2