za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Parkování a zóny, stále živé téma

Parkování a zóny, stále živé téma

7. února 2018

Parkování, resp. doprava v klidu, a změny v systému zón placeného stání jsou stále živým tématem i 4 měsíce od jejich zavedení v Praze 2. V únorových Novinách Prahy 2 je mu věnován prostor na diskusní stránce 3. Přinášíme i touto cestou příspěvek za OSB od Soni Toumové.

Pro poctivé řidiče je to nefér

Parkovací zóny byly v Praze zavedeny v roce 1996. Nyní, v roce 2018, systém placeného parkování v hlavním městě stále hledá svou tvář. Jedna z původních myšlenek, proč systém v metropoli zavést, byla snaha snížit koncentraci vozidel a tím přispět ke zlepšení pražského ovzduší. Tato idea se nám však, po zavedení změn na podzim 2017, pomalu vytrácí.

Je chvályhodné, že se Magistrát hlavního města Prahy a městské části snaží najít fungující princip parkování pro rezidenty i návštěvníky metropole. Bez určitých omezení se to však neobejde. Počet automobilů neustále stoupá a nikdo nechce, aby se z Prahy stalo jedno obří parkoviště. V současné době neplatí stírací kartičky, je zavedena speciální webová aplikace, přes kterou se řidiči evidují.

Zrušení parkovacích kartiček pro rezidenty přineslo jediné, masivní nárůst parkujících automobilů z „celého“ světa. Jasně viditelný symbol oprávněného parkování zmizel a to dalo šanci těm, kteří pravidla nerespektují. Pro poctivé řidiče je to nefér. Parkovací místo je předplaceno rezidenty a současně platí i oni. Kontrola placeného stání v zónách je nedostačující. Konečný výsledek? Každý den plné chodníky automobilů a rezidenti jsou vytlačováni z předplacených oblastí.

Bohužel systém je zneužíván firmami, které nabízejí za poplatek zřízení virtuálního sídla podnikatelům nebo trvalé bydliště komukoli. K získání parkovacího povolení je tak jenom krůček. Je nutné více kontrolovat, kolik a komu jsou rezidenční povolení vydávána.

Předimenzovanou dopravu v metropoli je potřeba řešit. Hlavní město má kvalitní síť MHD a ta by neměla sloužit pouze obyvatelům Prahy. S tím úzce souvisí budování nových záchytných parkovišť a podzemních garáží. Je třeba současné poznatky, kladné i záporné, využít k vylepšení stávajícího systému placeného parkování.

Soňa Toumová

Témata:Doprava--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2