za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Rada řešila požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Rada řešila požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

3. října 2016 | M. Mazancová

Rada MČ Praha 2 na svém 17. zasedání dne 26. 9. vzala na vědomí žádost Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 10. 8. 2016 o vyjádření k záměru novelizace obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy. č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů a zároveň schválila návrh na změnu této obecně závazné vyhlášky tak, aby vymezovala místa, na kterých je požívání alkoholických nápojů povoleno, přičemž v Praze 2 by to měla být tato místa: Rašínovo nábř., Riegrovy sady, sady Svatopluka Čecha a Havlíčkovy sady.

Pro případ, že návrh změny nebude ze strany orgánů hl. m. Prahy akceptován, navrhuje RMČ rozšířit prostranství o tyto lokality: Ostrčilovo nám. a ulice Vinohradská, Svatoplukova, Sekaninova, Oldřichova, Jaromírova, Spytihněvova, Nezamyslova, Na Slupi, Pod Karlovem, Sarajevská, Rejskova, Na Folimance a Fričova, Na Rybníčku, Malá Štěpánská, Ječná, Žitná, Jugoslávská, Odborů, a to vždy v celé délce ulice.

Rada nedoporučuje provedení změny obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy spočívající v rozšíření obecného vymezení míst, na kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů, prostřednictvím odkazu na plochy veřejné zeleně vymezené v obecně závazné vyhlášce č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy o veřejné zeleni, nebo stanovením okruhu vzdálenosti od dalších určitých provozů či zařízení.

S ohledem na množící se dotazy ohledně akcí konaných na náplavce Rašínova nábř. sdělujeme, že tyto povoluje Magistrát hl. m. Prahy a ne MČ Praha 2. Naše možnosti ovlivnit dění v oblasti je tak omezenější než v případech, kdy rozhoduje o pronájmu veřejného prostranství RMČ Prahy 2.
Témata:Veřejná zeleň, parky, hřiště  Náplavka  Životní prostředí--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2