za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSBTémata Prahy 2 › Interpelace

Interpelace

Zásluhou návrhu OSB mají občané možnost interpelovat své volené zástupce při každém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2, která jsou veřejná. Interpelace začínají vždy v 18.00 hod. Odpověď obdrží tazatel buď ihned ústně, v případě složitějšího dotazu pak do 30ti dnů písemně. Odpověď je zveřejněna rovněž na webových stránkách MČ Praha 2.
Znak Praha 2

Zápis z 6. řádného zasedání Zastupitelstva MČ P2 ze dne 7. 3. 2016

| 15. března 2016 | V odkazu máte možnost seznámit se se zápisem z posledního zasedání zastupitelstva. více ›
Diskuse:6 příspěvků
Témata:Správa MČ  Prodej domů a bytů  Hospodaření  Interpelace  Kultura  Rozvoj obce  Správa majetku  Životní prostředí
Znak Praha 2

Zvukové záznamy ze zasedání ZMČ a zápis ze 14. 9.

| 2. října 2015 | Z odkazu máte možnost přehrát si zvukové záznamy ze zasedání ZMČ. V příloze pak naleznete zápis z posledního jednání dne 14. září 2015. více ›
Ke stažení:Zápis 4. ZMČ 14.9.15 [1.1 MB, PDF]
Témata:Otevřená radnice  Správa MČ  Prodej domů a bytů  Doprava  Interpelace  Kultura  Sociální péče  Správa majetku  Životní prostředí
Znak Praha 2

Interpelace z 3. řádného zasedání ZMČ Praha 2

| 14. července 2015 |

V příloze zveřejňujeme interpelaci občanky Prahy 2, týkající se řešení a komunikace k domům z balíčku č. 5, jejichž prodej byl pozastaven s ohledem na stížnost podanou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a odpověď zástupkyně starostky

více ›
Ke stažení:Interpelace J. Šímová [2.9 MB, DOCX]
Interpelace - odpověď M. Mazancová [731 kB, PDF]
Témata:Prodej domů a bytů  Interpelace
Znak Praha 2

Oficiální zápis z 18. řádného Zastupitelstva MČ Praha 2 ze dne 10. 2. 2014

| 18. února 2014 | Z přílohy máte možnost seznámit se s podrobným zápisem z posledního, únorového zasedání zastupitelstva.
více ›
Ke stažení:zápis ZMČ 100214 [1.4 MB, PDF]
Témata:Interpelace  OSB  Prodej domů a bytů  Životní prostředí
Znak Praha 2

Informace z 18. řádného Zastupitelstva MČ ze dne 10. 2. 2014

| 13. února 2014 | Po zveřejnění stanoviska OSB k nejtřaskavějšímu bodu zasedání, úhradě škody vzniklé městské části pokutou od ÚOHS, kterému jsme věnovali samostatný článek, si zaslouží zmínku i ostatní body programu. Návrh rozpočtu MČ pro r. 2014 zastupitelé OSB nepodpořili, důvody naleznete v projevu zastupitele M. Jírovce, (příloha č. 1) a D. Richtera (příloha č. 2). Náš postoj vyvolal emoce více ›
Ke stažení:příloha č. 1 - projev M. Jírovec [78.6 kB, PDF]
příloha č. 2 - projev D. Richter [82.4 kB, PDF]
příloha č. 3 - projev D. Kůta [101.7 kB, PDF]
Témata:Prodej domů a bytů  Interpelace  OSB  Životní prostředí
Znak Praha 2

Odpověď na interpelaci P. Hejny - omezení investic a běžné údržby domů ve správě obce

| 18. prosince 2013 | V interpelacích zastupitelů upozornil Petr Hejna na stížnosti nájemců, že byly silně omezeny nejen investice, ale také běžná údržba domů. Zanedbávání oprav domů je zřejmé i ze zprávy o plnění rozpočtu za tři čtvrtletí letošního roku, kterou dostali zastupitelé pro informaci. Z dokumentu totiž vyplývá, že zdaňovaná činnost obce je sice vysoce zisková, ale na úkor technické údržby domů. více ›
Ke stažení:Interpelace údržba domů - odpověď ÚMČ [274.2 kB, PDF]
Diskuse:1 příspěvků
Témata:Interpelace  OSB  Správa majetku
Znak Praha 2

Zápis ze 17. zasedání ZMČ

| 26. listopadu 2013 | Na webu Úřadu MČ Praha 2 je k dispozici zápis ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 dne 18. listopadu 2013. více ›
Témata:Interpelace  OSB
OSB logo malé

Odpověď na interpelaci k bodu Zpráva o plnění rozpočtu finančního plánu zdaňované činnosti MČ P2 za 1. pol. 2013

| 18. listopadu 2013 | Na zářijovém zastupitelstvu byla podána za OSB interpelace z důvodu znepokojivých údajů o investicích do domovního fondu, plněných na zanedbatelné procento oproti plánu, viz. článek více ›
Ke stažení:Interpelace [435.6 kB, PDF]
Náklady na byty [28.3 kB, XLSX]
plán oprav k 31.12.2103 [39 kB, XLS]
plán oprav k 30.9.2103 [39.5 kB, XLS]
Témata:Interpelace  Správa majetku
Znak Praha 2

Interpelace D. Kůty - daň z převodu nemovitosti

| 2. října 2013 | Na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 dne 9. 9. 2013 podal D. Kůta za OSB interpelaci, týkající se povinnosti hradit dań z  převodu nemovitosti po novele OZ již kupujícím, tedy v případě prodeje bytů a domů samotnými nájemníky. Čtyřprocentní daň se v případě velkých bytů vyšplhá na deseti až statisíce korun navíc
více ›
Ke stažení:interpelace daň z převodu nemovitosti - odpověď [113 kB, PDF]
Diskuse:5 příspěvků
Témata:Interpelace  OSB  Prodej domů a bytů
OSB logo malé

Interpelace M. Jírovce k bodu Zpráva o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 za 1. pololetí roku 2013

| 12. září 2013 | Zpráva o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 za 1. pololetí roku 2013 nás nezbytně nutí k zamyšlení. Přebytek ve výši 35 mil. Kč může na první pohled vypadat jako příznivý údaj, pokud se ale na tento výsledek podíváme blíže, je situace poněkud jiná. Uvedený přebytek vznikl zejména kvůli nízkému plnění na straně výdajů s tím, že významná část se týká bytového hospodářství více ›
Ke stažení:Interpelace 090913 M. Jírovec [46.4 kB, PDF]
Témata:Interpelace  ODS  OSB  Správa majetku  TOP 09

1 | 2 | »

 
 

Komentáře k tématu: Interpelace

Těší nás, že reagujete na naše témata a připojíte, leckdy i hodně kritický, vlastní názor. Nemůžeme se ale v žádném případě ztotožnit s tím, aby byly hrubě uráženy konkrétní osoby, byť jejich jednání ve vás vyvolává velkou míru nevole. Za dodržování pravidel diskuse vám děkujeme.
--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2