za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSBTémata Prahy 2 › ODS

ODS


hlasování

Jak kdo hlasoval o prodejích obecních bytů?

| 21. září 2016 | Ani jeden prodej nebyl odhlasován dostatečným počtem hlasů, vždy jeden chyběl. Jak která ze stran k prodejům přistupovala? více ›
Diskuse:32 příspěvků
Témata:ČSSD  Prodej domů a bytů  Strana zelených  TOP 09  ODS  OSB
ODS

Tisková Zpráva ODS o návrhu na zrušení daně z nemovitosti

| 17. února 2016 | Vzhledem k tomu, že od října 2015 čeká na schválení návrh zákona o tom, že (původně s účinností od 1. 4. 2016) by daň z nabytí nemovitosti měl platit kupující, visela hrozba platby daně navíc s kupní cenou za byt i u těch nájemníků, kteří mají možnost si od P2 odkoupit bytovou jednotku. více ›
Témata:Prodej domů a bytů  ODS
Znak Praha 2

Zápis z 3. řádného zasedání zastupitelstva

| 22. června 2015 | Z odkazu se můžete seznámit se zápisem ze ZMČ konaném 15. června a zveřejněným na webu MČ Praha 2. více ›
Témata:Bezpečnost  Prodej domů a bytů  Hospodaření  TOP 09  Veřejná zeleň, parky, hřiště  Rozvoj obce  ODS  OSB  Životní prostředí
Znak Praha 2

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 ze dne 16. 3. 2015

| 28. března 2015 | Oficiální zápis ze zasedání ZMČ, zveřejněný na webu MČ Praha 2. více ›
Témata:Správa MČ  Prodej domů a bytů  Hospodaření  TOP 09  Rozvoj obce  ODS  Správa majetku
Znak Praha 2

Zastupitelstvo schválilo úpravu pravidel prodeje i metodického pokynu k pravidlům

| 26. března 2015 | Na základě Usnesení ZMČ č. 21 z 16. 3. 2015 došlo k úpravě Pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek... ze dne 16 a souvisejícího Metodického pokynu více ›
Diskuse:4 příspěvků
Témata:Prodej domů a bytů  TOP 09  ODS  OSB
VIII. VCS 170216 2

Stanovisko k argumentům Jany Duchkové a Otto Schwarze při rezignaci ze dne 16.3.2015

| 22. března 2015 | Ve shodě s klubem OSB a s jeho podporou cítím vůči občanům Prahy 2 z pozice zástupkyně starostky pro prodej majetku a bytovou politiku povinnost uvést informace z TZ na pravou míru. více ›
Témata:Prodej domů a bytů  TOP 09  ODS  OSB
Znak Praha 2

Tiskové zprávy - rezignace tří členů TOP 09 a úprava pravidel prodeje bytů

| 16. března 2015 | Po dnešním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 byly aktuálně vydány dvě tiskové zprávy. První se týká nečekané rezignace tří členů TOP 09 na jejich politické funkce, druhá pak změny pravidel prodeje obecního majetku po bytových jednotkách. více ›
Ke stažení:TZ rezignace v TOP 09 [184.8 kB, PDF]
TZ k prodeji obecního majetku [184.7 kB, PDF]
Diskuse:15 příspěvků
Témata:Správa MČ  Prodej domů a bytů  Tisková zpráva  TOP 09  ODS  OSB
logo koalie OSB_ODS_TOP09

Programové prohlášení Rady MČ Praha 2

| 4. února 2015 | Dne 2. února 2015 na zasedání rady její členové za ODS, OSB a TOP 09 podepsali Programové prohlášení Rady MČ Praha 2 na období 2014-2018 . Je zřejmé, že dokument je dílem dlouhých jednání a kompromisů více ›
Témata:TOP 09  ODS  Volby 2014  OSB
dvere

Pracovní skupina koalice pro prodej majetku

| 12. prosince 2014 | V souladu s požadavkem na plnění koaliční smlouvy uzavřené 5. listopadu 2014 mezi ODS, TOP 09 a OSB, byla ustanovena pracovní skupina, která by se měla prozatím zabývat dvěma oblastmi, které se přímo dotýkají odprodeje obecního bytového fondu více ›
Témata:Prodej domů a bytů  TOP 09  ODS  OSB  Správa majetku
Znak Praha 2

Koaliční smlouva

| 19. listopadu 2014 | Z odkazu máte možnost seznámit se se zněním Koaliční smlouvy pro období 2014-2018, kterou podepsali více ›
Témata:TOP 09  ODS  Volby 2014  OSB

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 6 | »

 
 

Komentáře k tématu: ODS

Těší nás, že reagujete na naše témata a připojíte, leckdy i hodně kritický, vlastní názor. Nemůžeme se ale v žádném případě ztotožnit s tím, aby byly hrubě uráženy konkrétní osoby, byť jejich jednání ve vás vyvolává velkou míru nevole. Za dodržování pravidel diskuse vám děkujeme.
--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2