za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ K Doporučení veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ K Doporučení veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce

18. ledna 2016

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

K Doporučení veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce

Městská část Praha 2 tímto deklaruje, že základní školy zřizované městskou částí budou postupovat při zápisu do základních škol stejně jako v letech minulých, a to i přes nově vydané doporučení ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D.
Atmosféra na všech základních školách zřizovaných městskou částí Praha 2 je vstřícná, přívětivá a přátelská. Rozhodně odmítáme, že by se někteří ředitelé snažili vyhýbat přijetí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v návaznosti na novou legislativu. Naopak se domníváme, že přítomnost dítěte a jeho zákonného zástupce u zápisu je přínosem pro všechny, včetně pedagogických pracovníků, kteří budou s budoucími žáčky od září pracovat. S ohledem na odmítání testování dětí, které ochránkyně práv Šabatová zmiňuje, prohlašujeme, že se ve školách v Praze 2 nejedná o znalostní testy, ale – v rámci motivační části zápisu – o aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte a o posouzení vzhledem k danému školnímu vzdělávacímu programu na každé škole. „Proč by se měl někdo tomuto postupu bránit? Je přece i v zájmu dítěte a rodičů, aby byla škola na nástup dětí co nejlépe připravena. Vzhledem k tomu, že drtivá většina škol v dnešní době otevírá více než jeden ročník prvních tříd, získání autentických znalostí o jednotlivých žácích je klíčové i pro tvorbu vyrovnaných kolektivů,“ říká Jana Černochová, starostka Prahy 2 a radní pro školství.
Zápisy v základních školách na Praze 2 mají svoji tradici a kulturu, fungují již celou řadu let. Ředitelé se vždy drží veškerých právních norem, ale zároveň ke všem přistupují maximálně ohleduplně a s důrazem na individuální potřeby jednotlivých dětí. Nesetkáváme se s negativní reakcí současného systému ze strany rodičů, ani budoucích prvňáčků. Metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce je vydáváno MŠMT, jakožto příslušným ústředním orgánem státní správy. I proto, a z výše zmíněných důvodů, považujeme doporučení veřejné ochránkyně práv za nadbytečné.


Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odb. Kancelář starostky a vnějších
vztahů, tel.: 222 518 766, mobil: 724 727 224, e-mail:chalupskai@p2.mepnet.cz


Témata:Vzdělávání--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2