za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Trestní oznámení na prodej bytového fondu bylo policií odloženo

Trestní oznámení na prodej bytového fondu bylo policií odloženo

8. srpna 2017 | Michaela Mazancová

Dne 11. 7. t.r. jsem byla seznámena s informací o podání anonymního trestního oznámení (TO) na osobu zastupující MČ Praha 2 (z titulu funkce na mne) v rámci prodeje bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 2. Podstatou TO bylo, že: „místostarostka Prahy 2, Michaela Mazancová, při privatizaci bytů na Praze 2 rozprodává byty hluboko pod cenou stanovenou znaleckými posudky. V průběhu prodeje mění strukturu a výši slev pro kupující“.

Vyšetřující policejní orgán uvedl, že TO bylo doplněné o výstřižky z novin se dvěma články. (Ty byly publikované v novinách opozičních zastupitelů KDU-ČSL, ANO, SZ a ČSSD a distribuovány v tištěné formě údajně do všech schránek obyvatel Prahy 2). Z usnesení policie cituji: „oba články obsahují tendenčně zabarvený text kritizující probíhající prodej obecních bytů“.

K podanému TO bylo vydáno dne 2 8. 2017 usnesení:

"Usnesením podle ustanovení § 159 a odst. 1 trestního řádu ODKLÁDÁM trestní věc podezření ze spáchání trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

Závěr vyšetřování je následující:

„Policejní orgán konstatuje, že po velmi pečlivém vyhodnocení a zmapování problematiky prodeje bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 2, se zaměřením na výši poskytovaných slev kupujícím a vlastní prodej BJ M. Mazancové, nedošlo ke spáchání trestného činu a nebylo shledáno ani porušení jiné právní normy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.“

 

 

Michaela Mazancová

zástupkyně starostky pro bytovou politiku a prodej majetku

Témata:Prodej domů a bytů--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2