za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Záchrana stromů v Belgické

Záchrana stromů v Belgické

17. září 2014 | Petr Hejna

Velkým překvapením pro zastupitele OSB je informace o plánovaném plošném vykácení 72 z celkem 75 stromů v Belgické ulici. Údajně k němu má dojít při rekonstrukci vozovky a chodníků, projekt měla připravit Technická správa komunikací (TSK), která spravuje komunikace hlavního města Prahy. Za záchranu stromořadí v Belgické se postavilo neformální sousedské sdružení obyvatel, podnikatelů a majitelů nemovitostí pod názvem Belgická žije!. Přicházejí s návrhem, aby místo uvažovaného plošného kácení byly zdravé stromy ponechány a na základě dendrologického posudku byla zajištěna postupná obnova stromořadí a jeho odborná údržba tak, aby byl zachován charakter ulice.

Připomeňme si, že jen kousek opodál v Londýnské bydlí místní obyvatelé již druhým rokem na staveništi, při opravě vodovodního potrubí a celé ulice zde vázla koordinace prací, stížnosti občanů se hromadily. V Londýnské ovšem stromy přežily.

Zastupitelé a kandidáti za OSB v nadcházejících komunálních volbách považují za "spokojené bydlení" nejen to, co se děje v domě, ale i ve veřejném prostoru, v okolí místa, kde žijeme. Situaci v Belgické budeme sledovat a postavíme se za návrh řešení, které bude co nejmenším zásahem do životního prostředí v jedné z nejhezčích vinohradských ulic.

Aktualizováno (18.9.2014): Z tiskové zprávy, kterou k věci vydala MČ Praha 2, vyplývá, že na rekonstrukci Belgické podle původního projektu zatím nebylo vydáno stavební povolení, odbor památkové péče MHMP vydal nesouhlasné stanovisko. Investor (Technická správa komunikací - TSK) se proti zamítnutí odvolal, řízení tedy pokračuje.

Zdá se, že plán zněl jasně: stromy vykácet, ulici vyasfaltovat. Kdybychom v Praze měli vybírat Ropáka roku, TSK by byla horkým kandidátem.

Témata:Veřejná zeleň, parky, hřiště  Životní prostředí--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2