za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Žalobu nájemců soud zamítl

Žalobu nájemců soud zamítl

25. prosince 2016

Dne 19. 11. byla na Městský soud v Praze 1 podána prostřednictvím právní zátupkyně nájemců jednoho z domů určených k prodeji žaloba, týkající se neschválení prodejů bytových jednotek Zastupitelstvem MČ Praha 2 dne 19. 9. t.r. Podstatou žaloby po odůvodnění, že oprávnění nájemci splnili veškeré podmínky akceptace koupě, předané jim ze strany MČ P2, bylo:

"Žalobci žádají nadepsaný soud, aby rozhodl tak, že napadané body usnesení 9. řádné schůze Zastupitelstva Městské části Prahy 2 č. 23 až 42 ze dne 19.9.2016 zruší a věc vrátí žalovanému k dalšímu projednání. A zároveň uloží žalovanému povinnost uhradit náhradu nákladu tohoto řízení".

Novou informací je, že tato žaloba byla předmětným soudem zamítnuta.

Témata:Prodej domů a bytů--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2