za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › ZŠ Jana Masaryka

ZŠ Jana Masaryka

6. ledna 2017

V rámci návštěv základních škol byli dnes členové Komise pro výchovu a vzdělávání ve škole Jana Masaryka. Kromě mnoha sportovních ocenění, je škola aktivní ve výměnných pobytech - např. v rámci projektu Erasmus+ navázala spolupráci s několika evropskými zeměmi. Za pár týdnů čeká žáky výjezd do italského Trenta. Vedle toho má škola ve svém programu důraz na zdravé stravování a k tomu též účelně zařízenou kuchyňku. Částečně má škola za sebou rekonstrukci elektřiny, tělocvičny a některých sociálních zařízení, ale velkou investicí bude plánovaná oprava oken. Samozřejmostí je počítačová učebna a další technické vybavení v jednotlivých třídách. Škola má tzv. přípravnou třídu pro děti, které by se ve školce již nudily, avšak nejsou ještě zralé na vstup do první třídy. Dále má škola školní klub, relaxační místnost, keramickou dílnu s pecí a pokud v budoucnu bude možnost, v suterénu školy by se našly i vhodné prostory pro dílny. Přednostně však nejprve dojde k rekonstrukci hřiště
Témata:Vzdělávání--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© spolek Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2