za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSBTémata Prahy 2 › Bydlení a nájemné

Bydlení a nájemné


dvere

Podivné praktiky radnice, uplatňované při přechodu nájmu na pozůstalé

| 25. června 2013 | Interpelace na 15. jednání Zastupitelstva MČ Praha 2 dne 17.6.2013
Občané z neznalosti, nebo kvůli riziku neprodloužení smlouvy, se obávají využít zákonné možnosti (trvat na současné výši nájemného, jak to zákon předpokládá). Pokud dnes nepřistoupí na novou výši nájemného, radnice k tomu po uplynutí 2 let při vyjednávání o nové smlouvě patrně přihlédne. více ›
Ke stažení:Interpelace 170613 P.Hejna [97 kB, PDF]
Témata:OSB  Bydlení a nájemné
ZEM

Od počátku roku 2012 se nečekaně rychle zvyšuje počet žadatelů o sociální dávky na bydlení

| 24. června 2013 | Proces deregulace nájemného byl v České republice odstartován s velkým zpožděním až v roce 2007, kdy v bytě s regulovaným nájmem bydlela necelá šestina obyvatel, tj. cca 1,7 milionu lidí, většinou seniorů. Šestiletý cyklus rychlé deregulace, zostřený v druhé polovině ekonomickým útlumem a zhoršenou finanční situací mnoha domácností, více ›
Témata:Bydlení a nájemné
Znak Praha 2

První interpelace občanů i zastupitelů na jednání ZMČ dne 17.6.2013

| 19. června 2013 | V půlhodinovém bloku od 18h (tedy po třech hodinách od zahájení zasedání), nově vyhrazeném pro interpelace občanů, zazněly tři premiérové příspěvky. Paní Šímová uplatnila písemnou interpelaci k problému ochrany před hlukem na území Prahy 2. V její nepřítomnosti text přednesla starostka. Podnětem byly úvahy o konání hudební akce pod širým nebem na Karlově náměstí. Jsou ale i jiné zdroje hluku ve veřejném prostoru více ›
Ke stažení:Interpelace 170613 [186.3 kB, PDF]
Témata:Interpelace  Prodej domů a bytů  Veřejná zeleň, parky, hřiště  Bydlení a nájemné
aktuálně.cz logo

Bohatí majitelé domů nevysoudí miliony za nízké nájemné

| 16. května 2013 | „Jednalo-li se pouze o malou část podlahové plochy, zatímco ze zbývajících bytů či nebytových prostor vlastník dosahoval příjmů v podobě tržního nájemného, které mu zajišťovalo dostatečný výnos pro pokrytí nákladů na údržbu a opravy domu a přiměřený zisk, nelze v zásadě považovat omezení jeho vlastnického práva za intenzivní a je třeba k této skutečnosti také přihlédnout," rozhodli soudci.
Soudy mají také zjišťovat, zda majitel domu investoval vybrané nájemné zpět do nemovitosti, nebo ji spíše zanedbával. „Vlastník, jenž by takto nepostupoval (neopravoval dům), může jen obtížně obecně argumentovat ve vztahu k požadavku na náhradu za omezení vlastnického práva okolností, že nájemné na údržbu domu nedostačovalo," rozhodli soudci.
více ›
Témata:Bydlení a nájemné
Pražský patriog logo malé

Problém Pražanů: úroky nafukují jejich dluhy za bydlení

| 15. května 2013 | Tímto článkem opět apelujeme na včasné platby nájemného. Problém úroků, se kterými dlužník musí zaplatit téměř o 100% navíc, se v Praze 2 neodpouštějí. Některé MČ tento problém řeší - úroky odpouštějí nebo se snaží je zrušit plošně. více ›
Témata:Bydlení a nájemné
logo_Novinky_cz_90

Evropský soud zamítl první stížnosti na regulované nájemné

| 25. března 2013 | Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl první dvě z tisíců stížností českých majitelů domů na regulované nájemné. V pondělí to potvrdil místopředseda Občanského sdružení majitelů domů a bytů Robert Axamit, který zamítnutí pokládá za precedens pro valnou část žalob. více ›
Témata:Bydlení a nájemné
Právo

Práva nájemců se nezhorší

| 21. března 2013 | Tak zatímco dnes může pronajímatel požadovat na nájemci jakkoliv vysoké nájemné, a kolikrát do roka chce (s tím, že pokud nájemce nesouhlasí, musí o takovém zvýšení rozhodnout soud), pak po účinnosti nového občanského zákoníku může pronajímatel zvyšovat nájemné jen jedenkrát za 12 měsíců a jen o takovou částku, aby se nájemné nezvyšovalo za tři roky o více než 20 procent. Pokud ovšem je takové zvýšení v místě obvyklé. Pokud nikoliv, soud k takovému zvýšení nepřivolí. více ›
Témata:Bydlení a nájemné
podpis

Férové nájemné a dodatek k nájemné smlouvě - výzva

| 6. března 2013 | Tímto článkem bychom se rádi vrátili k loňské možnosti obecních nájemníků podepsat dodatek k nájemní smlouvě a zajistit si tak tzv. férové nájemné. Podepsáním dodatku došlo ke smluvnímu vztahu mezi nájemcem bytu a obcí, jakožto správcem bytů svěřených jí magistrátem a tím k zafixování si i nájemného v dosavadní výši. O možnosti podepsat dodatek ke smlouvě do 31. 5. 2012 byli všichni nájemci obecních bytů informováni
více ›
Ke stažení:dopis ÚMČ - dodatek k NS [589.5 kB, PDF]
Témata:OSB  Bydlení a nájemné
SON logo

Aktuální téma - výše nájemného se při přechodu nájmu nemění

| 24. února 2013 | Přechod práva nájmu bytu je právním nástupnictvím, v důsledku kterého přecházejí na osobu stanovenou v zákoně práva a povinnosti předchozího nájemce; původní nájemní vztah nezaniká a trvá i nadále, se všemi základními obsahovými atributy jako je předmět nájmu, výše nájemného i určení doby, na níž byl nájem sjednán. Za tohoto stavu není proto třeba uzavírat novou nájemní smlouvu. více ›
Témata:Bydlení a nájemné
logo_Ceske_noviny_90

Rada seniorů žádá o urychlené přijetí zákona o sociálním bydlení

| 22. února 2013 | Rada seniorů žádá o urychlené přijetí zákona o sociálním bydlení pro seniory nad 65 let. V příloze dopis RS adresovaný v záležitosti normativních nákladů na bydlení Ministerstvu práce a sociálních věcí již v prosinci 2012. více ›
Ke stažení:Rada seniorů článek - bydlení [96.6 kB, PDF]
Témata:Bydlení a nájemné

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | »

 
 

Komentáře k tématu: Bydlení a nájemné

Těší nás, že reagujete na naše témata a připojíte, leckdy i hodně kritický, vlastní názor. Nemůžeme se ale v žádném případě ztotožnit s tím, aby byly hrubě uráženy konkrétní osoby, byť jejich jednání ve vás vyvolává velkou míru nevole. Za dodržování pravidel diskuse vám děkujeme.
--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2