za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Adaptace na klimatické změny v Praze 2

Adaptace na klimatické změny v Praze 2

17. srpna 2020 | Jaroslav Šolc

Problém klimatických změn je třeba brát s rozumem. Ani plašit, ani podceňovat. Že úmorná vedra a sucha střídají přívalové deště a povodně je zřejmé. V případě Prahy je otázkou, co pro zmírnění dopadů může dělat hlavní město a co městské části. Praha má před třemi lety schválený strategický dokument, za kterým by měly následovat konkrétní kroky a finace. Také Praha 2 dělá ledacos. Za důležité považuji spolupracovat s odborníky, což se stalo. Ve spolupráci s Centrem pro vodu, půdu a krajinu ČZÚ vznikl celý katalog navrhovaných opatření pro rozvíjení infrastruktury zelené (vegetace) i modré (voda). Například zelené střechy, fasády, kultivační stěny, popínavé rostliny, konstrukce, mobilní dřeviny, úprava ploch, cest, dešťová voda, pítka, kašny, fontány, mlhoviště aj. Jedním z projektů je využití srážkových vod v Havlíčkových sadech s pomocí chytrých technologií. Na realizaci opatření z katalogu bude třeba najít finance i s podporou od města. Ale třeba kropení ulic, péče o vodní toky, vodovody či kanalizaci přesahuje působnost městské části a musí se snažit hlavní město. Nezapomeňme však, že zdraví města a člověka mají něco společného. Je nutno nejen zmírňovat dopady a adaptovat se, ale také dbát na prevenci. Třeba v podobě šetření energií, vodou a zdroji vůbec.
Témata:OSB  Životní prostředí--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2