za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Březnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – rozpočet, vyřazení z prodeje, finanční podpory, interpelace

Březnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – rozpočet, vyřazení z prodeje, finanční podpory, interpelace

11. března 2019 |

Dne 11. března se konalo 2. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2. Na programu 13 bodů, nejdůležitější k rozpočtu na rok 2019. Nicméně, interpelace zastupitelů i občanů zabraly také hodnou chvíli. Tedy popořádku.

Nejprve jsme v tajné volbě schválili všechny navržené přísedící Obvodního soudu pro Prahu 2. Pak byl představen klíčový bod - návrh rozpočtu. V diskusi vznášeli opoziční zastupitelé připomínky, které mohly zaznít i v dřívějším procesu přípravy rozpočtu (diskuse s předsedy klubů, finanční výbor). Zasedání Piráti přenášeli na internet a patrně bylo třeba veřejně zdůvodnit, proč návrh nepodpoří. Nicméně, kladně se vyjádřili k příslibu místostarosty Korsesky vyzkoušet v roce 2020 i participativní metodiku. Rozpočet na rok 2019 s výdaji 696,7 mil. Kč a plán zdaňované činnosti byl po diskusi schválen, i když pouze hlasy koalice. Další body již měly širší podporu a diskuse byla skromná nebo žádná. Třeba vyřazení šesti zbývajících bytových domů ze seznamu k prodeji, z důvodů technických, prábvních nebo nesplnění limitu nutného k prodeji. V souladu s Programovým prohlášením tak byl ukončen prodej podle dříve přijatých pravidel, vyjma domů a bytů již dříve zastupitelstvem schválených, u nichž dobíhá příslušný proces. V dalším bodu byl u dalších dvou dříve prodaných domů schválen prodej pozemků pod domem. Další tři body se týkaly finančních darů. Přidělení státní podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, dotace MČ na pořádání 24. Reprezentačního plesu na Vinohradech a přijetí daru od společnosti Komwag účelově určeného pro Vinobraní a kulturní akce. Program s usneseními zakončila série bodů s technickými úpravami zřizovacích listin organizací MČ v oblasti evidovaného majetku.

Interpelace byly hojné jak od zastupitelů, tak od zástupců veřejnosti. V případě zastupitelů například o možnostech poskytování kopií smluv, procesu přípravy rozpočtu, agendě majetkového výboru, propagaci MČ, rekonstrukci Riegrových sadů, sběru bioodpadu nebo úpravách územního plánu. Ale také o kauzách nádraží Vyšehrad a Borůvkovo sanatorium, kdy se projevily zkreslené informace některých kritiků. Interpelace občanů pak byly na téma výstavby domova pro seniory na místě tenisových kurtů nebo na již vícekrát přetřásanou kauzu stavby sportoviště v areálu Na Smetance.

 

 

Témata:OSB  Správa MČ--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2