za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Budoucnost Karlova náměstí, workshop

Budoucnost Karlova náměstí, workshop

10. února 2020 | Štěpánka Collins

Ve čtvrtek 6. února 2020 se uskutečnil workshop o budoucnosti Karlova náměstí, pořádaný Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Za OSB se jej zúčastnila Štěpánka Collins, která na Karlově náměstí bydlí. 

Původním smyslem workshopu bylo zapojit i širší, nejen odbornou, veřejnost, seznámit ji s návrhem revitalizace a prodiskutovat s ní možné budoucí využití či aktivity.

V rámci úvodní prezentace projektové manažerky Rozálie Kašparové z IPR zaznělo shrnutí, jaké kroky v rámci tohoto náročného projektu byly již učiněny. Představila nám autora vítězného návrhu, který vzešel ze soutěžního dialogu  – krajinářské studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten. Studio na návrhu spolupracovalo s českou architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip. Následovala prezentace samotného hlavního architekta Tilla Rehwaldta, ozřejmující, jak tým o revitalizaci uvažoval. Hlavní snahou bylo citlivě skloubit funkci náměstí, parku a zahrady.

Poté následovala pracovní část setkání, a tou bylo určit priority mezi 10 cíli naplňujícími stanovenou vizi Karlova náměstí. V rámci menších skupinek shromážděných okolo 5 stolů mohli účastníci diskutovat, co je podle nich z vytyčených cílů nejdůležitější. Nijak překvapivě zvítězily následující oblasti, neboť reflektují na výzvy současné situace: 1) zvyšovat pocit bezpečí, 2) spravovat náměstí jako jeden celek a 3a) posilovat náměstí jako místo setkávání + 3b) rozvíjet náměstí jako součást zelené infrastruktury.

Následně byla jednotlivým stolům přidělena dvě témata, resp. dva cíle, a skupiny měly za úkol pracovat s prioritizací tzv. opatření (tedy konkrétních kroků) naplňující jednotlivé cíle. Klíčovým tématem se ukázal např. budoucí management parku (tedy správa, ostraha, údržba a plánování kulturně-společenských akcí).

Bohužel, na slibovanou diskusi již z časových důvodů nebyl prostor. Tento workshop považuji za přínosný především pro IPR, neboť si díky těmto výstupům projektový tým upřesnil (či potvrdil), jaké priority je v rámci revitalizace a budoucí koncepce nutné upřednostnit.

Za sebe osobně však musím vyjádřit politování, že kromě odborníků na životní prostředí, výstavbu a územní rozvoj, bezpečnost, dopravu apod., tedy reprezentantů MHMP, MČP2 a IPR, jsem zaregistrovala pouze hrstku občanů, živnostníků a majitelů domů, kterých se budoucí revitalizace bezprostředně týká a kteří o participaci projevili zájem.

Pokud se podaří získat veškerá rozhodnutí a povolení, a následně vybrat zhotovitele stavby, můžeme se údajně těšit na zahájení revitalizace jižní části parku v říjnu 2022

Témata:Správa majetku  OSB  Rozvoj obce--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2