za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Červnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – bezpečnost, prodeje z aukcí, penále, finanční podpory aj.

Červnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – bezpečnost, prodeje z aukcí, penále, finanční podpory aj.

11. června 2019 | Jaroslav Šolc

ZMČ_190610
ZMČ_190610
Dne 10. června se konalo 3. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2. Na programu 25 bodů. S interpelacemi jednání trvalo přes čtyři hodiny.
Nejprve jsme řešili program. Ad hoc návrhy opozice na zařazení bodu k tzv. Klimatické nouzi, vypuštění bodu ke změně Územního plánu a na požadavek odvolání premiéra nezískaly podporu. Resp. ten třetí, jakkoliv lákavý, byl shledán nehlasovatelným v kompetenci ZMČ.
V tajné volbě jsme zvolili dva nové přísedící Obvodního soudu pro Prahu 2, kteří se zastupitelům přišli představit. Následovala série bodů k bezpečnosti, kdy byly přijaty vzaty na vědomí zprávy příslušných obvodních ředitelství PČR, HZS a MP Praha, schváleny dary pro PČR a HZS a finanční příspěvek pro MP Praha. V diskusi ředitelé podali informaci i o podstavu zaměstnanců, který trápí všechny bezpečnostní složky. Následovala zpráva za společnosnost KOMWAG i s rozdělením dividend a jejich využitím pro ŽP v Praze 2 a zastoupením MČ v orgánech společnosti. Zastupitelé dále schválili souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a a plánu zdaňované činnosti za rok 2018, převážně hlasy koalice.
Větší diskuse se rozproudila u série dalších bodů k prodejům volných bytových jednotek z aukcí v domech již dříve prodaných po bytech. Opozice svorně naléhala na zastavení těchto prodejů s poukazem na změnu situace oproti letům 2011 – 2012. Na přetřes přišla i témata jako problémové krátkodobé pronájmy typu AirBnB, vývoj trhu, regulace, pomoc rezidentům, politika sociálního bydlení vs sociální inženýrství apod. Z oblasti majetku a prodejů byly i další body, kdy zastupitelstvo nesouhlasilo se zrušením předkupního práva dvěma žadatelům. Opět s bohatší diskusí a opozičními protinávrhy. Emocemi v diskusi byl opředen i další bod, kdy zastupitelé nakonec neodpustili dvacet let starý dluh a penále neplatičům nájemného. Nicméně, bylo konstatováno, že bude zapotřebí přijmout nová pravidla pro takovéto případy. V souvislosti se streamováním Pirátů se opakovaně přetřásala i ochrana osobních údajů a zaklínadlo GDPR.
Další body programy již byly o něco jednodušší. Byl schválen záměr aktualizovat tzv. Program regenerace městské památkové rezervace a památkové zóny (MPR, MPZ), který je jakýmsi strategickým plánem pro rozvoj MČ i podmínkou pro čerpání dotací na péči o památky. Rovněž změna Územního plánu v souvislosti se záměrem výstavby zařízení pro seniory. Následovala série bodů k veřejné finanční podpoře a účelovým dotacím (prevence kriminality, sport, sociální péče). Bylo schváleno i rozpočtové opatření na dosadbu stromů do uličních stromořadí.
Tentokráte sice přímo neinterpeloval nikdo z řad občanů, zato byly bohatší závěrečné interpelace zastupitelů. Témata? Urážlivé výrazy na sociálních sítích, hygienické podmínky při demolici Transgasu, odkup pozemku pro hřiště v Londýnské, znovu klimatická nouze a dopis od studentů demonstrujících v pátek před úřadem. Ale také zneužívání autobusových zastávek komerčními firmami, písek na dětských hřištích, hřiště Na Smetance, pronájmy nebytových prostor, vize k pozemku Na Hrobci, oprava oken Vratislavova, cyklogenerel, podíl vlastnictví MČ v domech s byty prodávanými v aukcích, atletický ovál u vinohradské sokolovny, reklama na domě v ul. Boženy Němcové i chodníkový program. Prostě interpelací až až. Kdo budete mít zájem o detaily, sledujte web MČ (zápis, interpelace). Jinak hezké léto! Zastupitelé se sejdou zase v září. Můžete přijít a sledovat na vlastní oči.
Témata:OSB  Správa MČ--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2