za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Červnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – čestná občanství, prodeje, bezpečnost, hospodaření, územní plán aj.

Červnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – čestná občanství, prodeje, bezpečnost, hospodaření, územní plán aj.

19. června 2018 | Jaroslav Šolc

V pondělí 18. června se konalo 18. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2. Sedmadvacet bodů bylo projednáno ve svižném tempu. Všechny schváleny. Na pořadu byly tentokrát výroční zprávy (Komwag, policie a hasiči), nová čestná občanství, další prodeje domů a bytů, zpráva o hospodaření, připomínky k územnímu plánu, finanční podpory aj.
V úvodu byla projednána výroční zpráva společnosti Komwag, která sklidila i pochvalu za personální politiku v podobě zaměstnávání vězňů. Ve druhém bodě byly schváleny návrhy čestných občanství. Řady čestných občanů Prahy 2 tak byly po čtyřech letech rozšířeny o devět významných osobností z oblasti kultury, sportu, medicíny, odboje apod., které žijí mezi námi. Tedy Soňa Červená, Vlastimil Venclík, Jaroslav Hutka, Dagmar Evaldová, Antonín Doležal, Zina Freundová, Antonín Panenka, Tomáš Bím a Tichomir Mirkovič. Byla podána i informace o nových pravidlech hl. m. Prahy pro oceňování in memoriam, kdy je doporučována jiná forma. Proto v případě Václava Havla se po dohodě s rodinou jedná o možnosti pamětní desky.
Následovala sada bodů k prodejům domů a bytů oprávněným nájemníkům, které probíhají podle aktualizovaného harmonogramu. Konkrétně šlo o bytové jednotky v domech Dittrichova 11, Dittrichova 7, Dittrichova 22, Trojanova 7, Karlovo náměstí 18, Žitná 16. Dále domy (družstvům) Dittrichova 19, Gorazdova 15, Na Výtoni 10. Na námitky opozice týkající se ceny a snižování počtu bytů pro sociální účely bylo sděleno, že i kdyby se prodalo vše podle plánu přijatého v minulém volebním období, zůstane obecních bytů dostatek, dokonce více, než ukazovala tehdejší sociologická studie. Byla zmíněna i sociální bytová politika, zvyšování fondu motivačních služebních bytů a v celoměstském měřítku i pokulhávající výstavba nových bytů. Byla též vysvětlena opatření zajišťující dodržení limitu 70% při prodeji po bytech.
Větší diskuse se rozproudila i při projednávání zprávy příslušných útvarů Policie ČR, Městské policie a Hasičského záchranného sboru. I přes problémy s nedostatkem lidí se všechny složky snaží co to jde a Praha 2 patří mezi relativně bezpečnější oblasti. V diskusi byla opět probírána motivace pomocí služebních bytů, ale také textové formulační nuance. Některé výrazy se nelíbily zástupkyni Zelených. Další dotazy byly k pokroku v rušení heren, k využívání nakoupených testerů (v dalším bodě). Nicméně, byl připomenut i význam prevence a osvěty, kterou bezpečnostní složky v součinnosti s Prahou 2 úspěšně provádějí (školy, senior akademie apod.).
V souvislosti se souhrnnou zprávou o plnění rozpočtu a zdaňované činnosti za uplynulý rok se diskutovalo i o fungování správy nemovitostí (akciovka) a opravách volných bytů, které by mohly nabrat větší tempo. Jiným více diskutovaným bodem byly připomínky Prahy 2 k Územnímu plánu hl. m. Prahy (Metropolitnímu plánu) z dílny IPR. Zelení navrhovali vypustit z připomínek bod týkající se podpovrchového vedení SJ magistrály v úseku od Hlavního nádraží k Nuselskému mostu s tím, že dávají přednost přeměně magistrály na městský bulvár a dopravu do centra nepustit. Ostatní oponovali tím, že aut prostě neubude, byl by větší kolaps jinde, proto je zahloubení pod zem preferovaným řešením. Tedy schváleno původní koaliční znění.
Dále byla na programu sada bodů k finančním podporám v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, sportu, sociální oblasti, účelové dotace pro Dům dětí a mládeže (dostal pochvalu za letní tábory) a společnost AKORD. Také pár technických tisků k dodatkům zřizovacích listin a k rozpočtovým opatřením. Vše hladce, takže na interpelace došlo již půlhodinu před šestou. Za občany vystoupila paní Patáková s dotazy k oblasti školství (i jesle a MŠ) – kapacity, uspokojování rezidentů, využití dotací apod. Dostala vyčerpávající odpovědi na místě hned od tří členů rady. Ze zastupitelů interpelovali pan Hruška, který tlumočil stížnost občana na štěkajícího psa ostrahy v Grébovce, dále pan Schwarz, který si ujasňoval předloženou informaci o postupu úřadu k podnětu Kontrolního výboru k zadávání veřejných zakázek. Za tři hodiny hotovo a starostka všem popřála hezké léto i úspěšné kampaně. Poslední zasedání v tomto období bude v září.
Témata:Správa MČ  Michaela Mazancová  Jaroslav Šolc--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2