za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Co s volnými byty? Menší byty ne do aukcí

Co s volnými byty? Menší byty ne do aukcí

12. srpna 2019 | Ing. Daniel Kůta

Výše cen bydlení a jejich strmý nárůst, zejména v centru Prahy, nekoresponduje s příjmy většiny občanů. To vyvolává potřebu, aby obec měla k dispozici dostatečný počet bytů pro sociální účely. Obec by přece měla bránit vystěhování svých dlouholetých obyvatel, řádně platících daně, jen v důsledku aktuální cenové nedostupnosti bydlení.

Není nutné prodávat všechny prázdné byty jen kvůli vidině okamžitých příjmů. Záleží na velikosti bytu. Ideálními „adepty“ na sociální byty jsou právě menší byty, dejme tomu do 70 m2, kde již od počátku budou pevně nastavena pravidla, komu a jak je pronajímat. Zcestné je také tvrzení, že všechen zbylý bytový fond naší obce by měl sloužit sociálnímu bydlení. Většina těchto bytů, které jsou z velké části velkometrážní, má dlouholeté nájemníky s nájmem na dobu neurčitou a jakkoliv s nimi operativně počítat je nemožné. I nájemníkům těchto bytů by měla být dána možnost si svůj byt za cenu v místě a čase obvyklou odkoupit při splnění závazku byt minimálně 10 neprodat dál. U neprodaných bytů by po skončení stávajících nájmů byly menší byty přeřazeny ke stávajícím sociálním bytům k pronajmutí a velkometrážní byty by se dále odprodávaly v aukcích. Není úlohou obce mít z bydlení byznys, ani jej přenechávat podnikavcům s krátkodobými pronájmy. Nabízí se i jiné komerční aktivity, obzvláště, má-li k jejích realizaci dostatek finančních prostředků. Například vybudování a provozování sítí podzemního parkování, jehož nezbytnost v celém širším centru Prahy stejně budoucnost přinese.

Na dotaz redakce "Měla by městská část prodávat volné byty, nebo by je měla pronajímat?" se za OSB do diskuse v srpnovém čísle Novin Prahy 2 vyjádřil Ing. Daniel Kůta

Témata:Správa majetku  Bydlení a nájemné  OSB  Prodej domů a bytů--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2