za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Dělají politici dost pro zajištění pořádku a čistoty veřejných prostor a posílení pocitu bezpečí obyvatel Prahy 2?

Dělají politici dost pro zajištění pořádku a čistoty veřejných prostor a posílení pocitu bezpečí obyvatel Prahy 2?

4. září 2014 | Martin Jírovec

Rozvíjejme pozitivní vztah občanů k naší městské části.

Téma pořádku, čistoty prostředí a bezpečnosti zajímá snad každého, ať žije v Praze 2 nebo kdekoliv jinde. Role politiků je důležitá – stanovují priority a vytvářejí podmínky k tomu, aby komunální služby fungovaly, jak mají. Situace v Praze 2 vypadá na první pohled vcelku dobře, vždy je však co zlepšovat, a to nejen u politiků. Měli bychom začít každý u sebe a občas udělat něco málo navíc, byť třeba jen zvednout na ulici cizí papírek. Politici mohou podporovat osvětu, například v Novinách Prahy 2. Rychlejším a účinnějším řešením by však mohlo být přímé zapojení občanů, třeba svěřit jim starost o určitou část chodníku nebo parku. Za menší odměnu může třeba student nebo senior drobný nepořádek v místě svého bydliště sám hned uklidit nebo zavolat úklidovou firmu, může dohlížet na pořádek u kontejnerů na odpadky, hlásit poškození povrchu komunikací apod.

V otázce bezpečnosti je třeba ze strany politiků naslouchat občanům a pomáhat s řešením problémů. Příkladem může být situace v Nuslích a v parku Folimanka, kde se v čím dál větší míře sdružují „sociálně nepřizpůsobiví lidé“ a ohrožují své okolí. Je o strach vyjít na ulici nebo pouštět děti do parku a ten postupně ztrácí svoji roli příjemného místa k odpočinku. Obnovení dříve zrušené policejní služebny je zatím v nedohlednu (článek k tématu najdete na www.osb-praha2.cz). Politici mohou posílit pocit bezpečí v místě bydliště i systémem, kdy každý strážník má jeden konkrétní rajón, ve kterém se pravidelně pohybuje a zná místní občany. Pak je v případě potíží vzájemná komunikace mnohem snazší.

Aplikace uvedených námětů samozřejmě něco stojí. Pomoci může další „ucpávání děr“ v rozpočtu, přesoutěžení dodavatele komunálních služeb, přehodnocení účelnosti některých výdajových položek atd. Nejde ale jen o peníze. Větší zapojení občanů do správy obce, rozvíjení přediva pozitivních vztahů občanů ke své obci a k sobě navzájem přispívá k dobrému pocitu a spokojenému bydlení v naší městské části.

Martin Jírovec, NP2, květen 2014

Témata:Bezpečnost  Volby 2014  OSB  Životní prostředí--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2