za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › DODATEK K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ: podepsat nebo nepodepsat?

DODATEK K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ: podepsat nebo nepodepsat?

23. března 2012 | text: Karim Pinto, Petr Hejna; foto: pH

dodatek_podpis_500.jpg K úpravě výše nájemného v obecních bytech v Praze 2 dojde od 1. července 2012, nájemcům bytů ale městská část nabídla dvě alternativy, jak postupovat.

Nebudou-li na doručené oznámení o zvýšení nájemného a průvodní dopis nijak reagovat, nájemné jim velmi výrazně stoupne, a to na nejvyšší možnou hranici (podle katastru až na 143 Kč za m2 měsíčně) v souladu se zákonem č. 107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Další možností je podepsat dodatek k původní nájemní smlouvě a přejít tak od července 2012 do režimu tzv. smluvního nájemného. 

Nejprve je namístě zde připomenout, že OSB již ve svém volebním programu v roce 2010 deklarovali vůli zabránit dalšímu navyšování nájmů. Tento požadavek se jeví dnes ještě aktuálnější v souvislosti s prohlubující se finanční krizí.

Bohužel, i přes obrovský volební úspěch jsou naše možnosti v roli opoziční strany velice omezené, v neposlední řadě i proto, že druhá opoziční strana TOP 09 dává v současné době ústy svých představitelů najevo nelibost, že nájmy nebyly zvýšeny ještě razantněji. Proto nám nezbývá než konstatovat, že radnicí nabídnutá možnost podepsat dodatek k nájemní smlouvě je v této situaci pro obecní nájemníky výhodnější, než nepodepsat. V případě podpisu dodatku dochází dle katastru a kategorie bytu někde k mírnému navýšení nájmů, jinde nikoli. Zvýhodněni jsou též důchodci a sociálně potřební. Pokud však nájemník nepodepíše, bude mu nájem stanoven v maximální možné zákonné výši, tj. o několik desítek korun za m2 vyšší.

Věříme, že k razantnějšímu nárůstu nájmů nedošlo i díky aktivitám OSB v této věci. Po podpisu dodatku k nájemní smlouvě hrozí další navyšování nájmů již jen o státem uznanou inflaci v dalším volebním období. Na uplatnění inflační doložky bude mít proto vliv až nové zastupitelstvo. Je i v našich rukou, jakého bude složení.

Témata:Bydlení a nájemné  OSB--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2