za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Dopis nájemcům oprávněným k odkupu bytových jednotek

Dopis nájemcům oprávněným k odkupu bytových jednotek

9. prosince 2016 | Michaela Mazancová

Vážení nájemníci,     

z tohoto odkazu  máte možnost seznámit se s dopisem určeným nájemcům oprávněným k odkupu bytů, prostřednictvím zmocněnců domů určených pro prodej po bytových jednotkách. Distribuován bude v týdnu od 12. 12.Tento dokument reaguje na dopis Ministerstva vnitra ze 7. 11. a je určen k vysvětlení stávající situace. Se zveřejněným odkazem na dopis MV nemám nic společného, mé jméno jako přístupové heslo bylo použito bez mého vědomí.

Ráda bych upozornila, že korespondence s MV je širšího rázu, vč. osobní konzultace a tak tento jediný dopis, na který je odkazováno, nelze brát jako konečné stanovisko, vedoucí snad k omezení dříve v pravidlech prodeje schválených slev. Vše je v jednání a dle pokynů MV se nyní řídíme, byť toto ministerstvo není naším dozorujícím orgánem a jeho právní názory jsou doporučujícího charakteru.

Co se týká samotných slev, s 13% slevou za nevyužití 5letého splácení a úhradu celé kupní ceny do 60 dnů není problém a MV se k tomu vyjádřilo jasně svým dopisem ze dne 21. 11. Pokud jde o slevu až 30 %, tedy 3 % za každý rok nemožnosti s bytem disponovat až po dobu 10 let, je předmětem dalších analýz, zda je její odůvodnění dostatečné. S ohledem na mnohdy, nebojím se říci až lživá vyjádření, uvádím níže přehled, jak byla do pravidel prodeje zakomponována a dostáváme se tím až do minulého volebního období. Současně uvádím seznam podkladů (expertní zprávy), na základě kterých zastupitelstvo v minulém i současném volebním období slevu v Pravidlech postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek schválilo, a to naprosto bez problémů.

Pro zajímavost doplním, že dokonce bylo v tomto volebním období při schvalování úpravy pravidel některými opozičními kluby doporučováno tuto slevu navýšit např. až na 40 %, na úkor slevy za nevyužití splácení BJ. Většina z těch zastupitelů z řad opozice, kteří dnes na tuto slevu upozorňují, pro ni v minulém volebním období hlasovali a neviděli v ní problém. Nakonec, o rozpravách se lze dočíst v zápisech ze zastupitelstev. V expertních zprávách však MČ nebylo doporučeno navyšovat jak počet procent slevy za rok omezení dispozičního práva, tak počet let nad uvažovaných deset.

Expertízy zpracované mj. k odůvodnění slevy až 30 % za nemožnost disponovat s bytem po dobu až 10 let, a které ji doporučily:

„Expertní zpráva č. 2012/582/2 ze dne 9. 1. 2012“, zpracovatel: B.S.O. spol. s. r. o na základě objednávky MČ Praha 2.

Za působnosti radního pro prodej majetku A. Svobody (TOP 09) byla jím předložena a  zastupitelstvem usn. 156 ze dne 10. 9. 2012 přijata Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek. Tato verze pravidel obsahovala možnost čerpat až 30% slevu za nemožnost s bytem nakládat po dobu až 10 let.

Aktualizace této původní expertní zprávy B.S.O, s.r.o, č. 2012/582/2 ze dne 2. 1. 2015, na základě objednávky MČ Praha 2. Zadala zástupkyně starostky M. Mazancová

Dále objednáno MČ Praha 2 od NSG Morison „Expertní posouzení odůvodněnosti slev při prodeji domů po bytových jednotkách v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění“ ze dne 31. 7. 2015, doplněnou dne 5. 8. 2015.

Oproti těmto dvěma expertním zprávám a jedné aktualizaci stojí právní názor Ministerstva vnitra, který i tuto slevu považuje za legitimní, má však jisté pochybnosti o odůvodněnosti její výše. Záležitost je v řešení, nájemci budou průběžně informováni.

Témata:Prodej domů a bytů--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2