za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Dubnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – prodeje, správa majetku, bezpečnost, Náplavka aj.

Dubnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – prodeje, správa majetku, bezpečnost, Náplavka aj.

24. dubna 2018 | Jaroslav Šolc

V pondělí 23. dubna se konalo 17. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2. Na programu byl výrazně menší počet bodů než minule, necelá dvacítka. Všechny byly schváleny, včetně prodejů. Program byl schválen rychle a pouze s jednou formální změnou pořadí.

Jednání tak zahájil bod k prodeji spoluvlastnického podílu objektu na adrese Šafaříkova 9. Šlo o záležitost, která se vlekla z minulého funkčního období a ukázala se ztráta paměti opozice a jiný náhled na fakta…. V rozsáhlé diskusi došlo na minulé návrhy řešení i návrhy jak jinak teď, třeba i cestou soudního sporu. S ohledem na právní a technicko-ekonomické okolnosti byl schválen předložený návrh podíl prodat zájemci vzešlému z aukce.

Následovala série bodů k prodejům domů a bytů. Po dvou bodech reagujících na žádosti nájemců (souhlas s rozšířením okruhu oprávněných osob, nesouhlas se zrušením předkupního práva) následoval i opozicí schválený bod k vyřazení sedmi domů ze seznamu k prodeji v důsledku nesplnění podmínek podle Pravidel, tj. zájem o koupi v minimálně 70 % bytové plochy nájemců oprávněných k odkupu. Jednalo se o domy Anglická 18, Bruselská 12, Vratislavova 19, Jugoslávská 17, Anglická 3, Francouzská 32 a Vinohradská 21. V dalších bodech programu byl naopak pro sedm domů prodej podle Pravidel schválen (samozřejmě bez hlasů opozice). Šest domů po bytových jednotkách (Podsklalská 8, Dittrichova 22, Žitná 16, dvojdům Vinohradská 42 a Sázavská 25, Hálkova 13 a Lípová 12), jeden jako celek družstvu (Gorazdova 17). V rozpravě se pozornost kritiků zaměřila zejména na dům v Dittrichově ul. a dvojdům Vinohradská/Sázavská, mj. i kvůli počtu volných bytů a jak s nimi naložit dál (prodej nebo pronájem).

V dalších bodech byl vyřešen odkup spoluvlastnického podílu pozemku u kapličky v ulici Pod Nuselskými schody (byla zmíněna možnost lepšího zajištění úklidu), změna vlastnického práva k půdě v domě Italská 25, řešení dluhu bývalého nájemce nebytových prostor a jedna splátková dohoda. Z jiné oblasti, bezpečnosti, byly další body – vybavení pomůckami pro trénování fyzické kondice strážníků Městské policie a opatření k motivačním odměnám strážníků. V diskusi byly i s ředitelem Obvodního ředitelství Praha 2 probírány otázky aktuálních problémů v terénu, trvající podstav strážníků a jejich motivace i apel na vedení hl. m. Prahy, které městskou polici řídí. Posledním bodem byly pojištěné škody v parcích, resp. zaúčtování pojistného plnění do rozpočtu.

V bloku pro interpelace občanů vystoupila Ivana Milek Brodská z Podskalí k problémům Náplavky. Stěžovala si na hluk, resp. rušení nočního klidu, na využívání prostoru jako párty zóny a na nepořádek a odpadky v okolí. Zmínila petici osmi stovek občanů žijících v okolí. Zástupci Prahy 2 s ní v podstatě souhlasili (koalice i opozice). Jde o dlouhodobý problém, který MČ řeší s hl. m. Prahou, magistrátem i pověřeným správcem TCP. Zatím však nepříliš úspěšně, protože hl. m. Praha má jako vlastník silnější pozici a obliba Náplavky vedení města imponuje. V rozvinuté diskusi byl mj. zopakován apel na využití všech možností, včetně linie stran zastoupených ve vedení hl. m. Prahy a zástupců v dozorčí radě TCP. Dalším interpelujícím občanem byl Petr Hejna, který se dotazoval na realizaci projektů tvz. Smart Cities (chytré lavičky, lampy, koše aj.) a jejich přínos pro občany.

V bloku interpelací zastupitelů se řeč stočila opět k Náplavce, ale byly podány i interpelace na téma užití datové schránky úřadu a předávání informací zastupitelům (J. Duchková), vyhledávání informací na interaktivní úřední desce (M. Uhl), pořizování fotodokumentace z rekonstrukcí zajišťovaných SNP2 (O. Schwarz), k evropskému nařízení na ochranu osobních údajů, známému pod zkratkou GDPR a dále k finančním otázkám (J. Hruška). Zasedání bylo ukončeno po zhruba tři a půl hodinách jednání.

Témata:Náplavka  Správa majetku  Správa MČ  Prodej domů a bytů  Rozvoj obce  Michaela Mazancová  Jaroslav Šolc--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2