za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Férové nájemné a dodatek k nájemné smlouvě - výzva

Férové nájemné a dodatek k nájemné smlouvě - výzva

6. března 2013

Tímto článkem bychom se rádi vrátili k loňské možnosti obecních nájemníků podepsat dodatek k nájemní smlouvě a zajistit si tak tzv. férové nájemné. Podepsáním dodatku došlo ke smluvnímu vztahu mezi nájemcem bytu a obcí, jakožto správcem bytů svěřených jí magistrátem a tím k zafixování si i nájemného v dosavadní výši. O možnosti podepsat dodatek ke smlouvě do 31. 5. 2012 byli všichni nájemci obecních bytů informováni  dopisem (viz příloha).

Kdo v průběhu cca tří měsíců dodatek nepodepsal, tomu bylo jednostranně nájemné zvýšeno dle katastrálního území v rozmezí cca 125-145 Kč/m2. Nově stanovené nájemné nabylo platnosti od 1. 7. 2012.

Od července loňského roku jsme zaznamenali jen několik případů, kdy nájemci např. z důvodu dlouhodobé hospitalizace či pobytu v zahraničí o dodatku nevěděli a nestihli jej uzavřít. Situace se obrátila nyní, kdy s delším časovým odstupem se na nás obrací poměrně dost občanů, kteří dodatek rovněž nepodepsali, žádali radnici o shovívavost a možnost podepsat dodatek i v současné době. Jejich žádosti ale zůstávají nevyšlyšeny. Důležité je zmínit, že férové nájemné bylo dílem koalice minulé a zejména v současné době v koalici vládnoucí TOP 09 k němu zaujímá ryze negativní postoj. Tedy, kdo nepodepsal včas, je bez pardonu odmítnut.

Členové OSB byli k podepsání dodatku vyzváni samostatným e-mailem, mohli se informovat v Novinkách sdružení nebo v časopise Osobáček. Rovněž jsme o férovém nájemném a dodatku psali na webu OSB v článku ze dne 30. ledna a také v březnu 2012 jsme opakovaně podepsání dodatku doporučovali.  Ukázalo se, že být členem OSB se vyplatí.

Nicméně, vzhledem k počtu nových žádostí o naši pomoc vás vyzýváme, abyste nás kontaktovali vy, kteří jste podepsat dodatek tzv. prošvihli. Neslibujeme vám předem vyřešení záležitosti, ale rádi bychom přesto vaše žádosti shromáždili a zauvažovali o dalším možném postupu.

Ke stažení:dopis ÚMČ - dodatek k NS [589.5 kB, PDF]
Témata:OSB  Bydlení a nájemné--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2