za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Granty Prahy 2 na další rok vypsány, uzávěrka žádostí 25.3.2019

Granty Prahy 2 na další rok vypsány, uzávěrka žádostí 25.3.2019

3. února 2019

Městská část Praha 2 opět poskytne veřejnou finanční podporu neboli granty. Rada MČ schválila programy na období roku 2019 a 1. čtvrtletí roku 2020. Podobně jako v předchozích letech jsou programy vypsány oblastech: sociální a sociálně zdravotní, sport, kultura, mimoškolní činnost dětí a mládeže, životní prostředí, prevence kriminality a dále prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality.

Nejvyšší částky z rozpočtu městské části jsou určeny na oblast sociálních a sociálně zdravotních programů a na oblast kultury (každá 900 000 korun). Pokud jde o sociální projekty, jedná se zejména o rodiny s ohroženými dětmi, seniory, občany v tíživé životní situaci, chronicky nemocné nebo zdravotně postižené. O podporu v oblasti kultury mohou žádat např. kulturní spolky nebo organizátoři kulturních a společensko-vzdělávacích aktivit. Na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže je vyhrazeno 500 000 korun, na oblast sportu celkem 262 000 korun. V oblasti životního prostředí se počítá s celkovou částkou 250 000 korun. Předpokládaný celkový objem dotací v oblasti prevence kriminality činí 500 000 korun, v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality, o niž se mohou ucházet např. nízkoprahové kluby, je celková výše 383 000 korun.

Veškeré podporované aktivity se musí vztahovat k období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020. Žadateli mohou být právnické nebo fyzické osoby, jejichž žádosti budou splňovat stanovená kritéria. Jedním z nich je přínos projektu, subjektu nebo činnosti pro rozvoj městské části Praha 2. Nejzazší termín pro podání žádostí je pondělí 25. 3. 2019 do 13:30 hodin. Žádosti se mohou podávat písemně od konce února na adresu městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2 na určeném formuláři nebo ve formě datové zprávy do datové schránky MČ Praha 2 ve formátu PDF.

Podrobné informace o jednotlivých programech včetně formulářů pro žádosti jsou k dispozici na webu MČ v sekci Úřední deska.

Témata:Sport  Bezpečnost  Správa MČ  Vzdělávání  Kultura  Sociální péče  Životní prostředí--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2