za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Informace z 15. řádného zasedání zastupitelstva 27. 11. 2017

Informace z 15. řádného zasedání zastupitelstva 27. 11. 2017

29. listopadu 2017 | Michaela Mazancová, Jaroslav Šolc

V pondělí 27. listopadu se konalo 15. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2. Na programu bylo celkem 23 bodů a všechny hlasované byly schváleny, byť v některých případech jen hlasy koalice. Při schvalování programu došlo ke stažení bodu č. 22 „K doporučení Kontrolního výboru k zadávání veřejných zakázek“, který bylo doporučeno řešit spíše jako informaci. Prvním projednávaným bodem byl prodej domu Bělehradská 85 po bytových jednotkách, po aktualizaci znaleckého posudku. Byl spojen s bodem č. 2, ve kterém se hlasovalo o dodatečném prodeji dvou bytových jednotek v Balbínově ul. 6. Oba prodeje byly schváleny.

Dalším bodem, který stojí za povšimnutí, byl staronový případ domu Italská 25. Ten byl prodán družstvu v minulém volebním období za současného udělení výjimky ze 100 % souhlasu všech nájemců oprávněných ke koupi z důvodu, že jedni nájemci odmítli být členy družstva a souhlas s prodejem domu družstvu neposkytli. MČ prodej na doporučení majetkového výboru uskutečnila, za současného poskytnutí garance, že po koupi domu a jeho rozdělení na bytové jednotky nájemcům, kteří se nestali družstevníky, prodají jejich bytovou jednotku za tehdejší cenu znaleckého posudku. Nyní, když k prodeji BJ mělo dojít, požadovalo družstvo po nájemcích zcela jinou kupní cenu a poskytnutou garanci ignorovali. Zastupitelstvo proto nyní na svém zasedání potvrdilo, jaký byl jeho původní úmysl a zaznělo, že v jiném případěby družstvu dům neprodalo. Další zkušenost, že dobrá vůle se leckdy nevyplácí….

Rovněž další prodeje, již v kompetenci místostarosty Grundlera, byly odhlasovány. Jednalo se o prodeje pozemků pod dříve privatizovanými domy v souladu s žádoucím scelováním vlastnictví pozemku a nemovitosti. Také byly odsouhlaseny prodeje volných bytů ze zářijové veřejné aukce v domech, ve kterých byly obsazené bytové jednotky již dříve prodány oprávněným nájemcům. Prodána byla i jedna nebytová jednotka v Rubešově 12, jejíž technický stav je značně problematický a MČ by na rekonstrukci musela vynaložit značné finanční prostředky. Rovněž by bylo velmi zatíženo SVJ, které v domě vzniklo, neboť co se týká svislých konstrukcí společných prostor domu, je povinností i vlastníků jednotek se na opravách a investicích podílet z domovního fondu, byť samotný nebytový prostor zůstal ve vlastnictví MČ. Pro úplnost dodáváme, že prodej nebytového prostoru se týkal domu, který mohli nájemci odkoupit jako celek, rozhodli se ale sami pro odkup jednotlivých jednotek bez nebytových prostor.

Po mnoha letech byla ukončena likvidace OPBH a likvidátorovi byla odsouhlasena odměna ve výši, kterou mu zaručovala smlouva uzavřená před lety s MČ Praha 2. Sloučena byla a MŠ Na Smetance 1. Několik bodů se týkalo rozpočtových opatření v případech, kdy nebyly využity všechny finanční prostředky na naplánované (nerealizované) investice.

Živěji diskutovaným bodem bylo založení nadačního fondu Dvojka srdcem, kam budou dárci moci poskytovat finanční prostředky, které budou využity na pomoc potřebným. Ačkoliv MČ Praha 2 má dobrý sociální program, otvírají se tímto řešením další možnosti jak pomoci. A Praha 2 je v tomto průkopníkem.

Díky změně v zákoně budou jiným způsobem odměňováni neuvolnění členové Zastupitelstva MČ a i tuto změnu bylo nutné hlasovat.

Byla podána jedna interpelace z řad občanů na téma dopravy a hluku v oblasti Albertova a několik interpelací zastupitelů na téma prodejů, správy nemovitostí, prací v areálu Na Smetance aj.

Závěrem zmíníme, že MČ Praha 2 má nový krásný ručně šitý a vyšívaný znak, který pro ni zhotovily sestry Boromejky. Na zasedání byl poprvé představen veřejnosti a vyvěšen.

Další zasedání se bude konat 26. února 2018.

Témata:Prodej domů a bytů  Prodej pozemků pod privatizovanými domy  Rozvoj obce  Sociální péče  Životní prostředí  Správa majetku--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2