za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Informace z 18. řádného Zastupitelstva MČ ze dne 10. 2. 2014

Informace z 18. řádného Zastupitelstva MČ ze dne 10. 2. 2014

13. února 2014 | zastupitelé OSB

Po zveřejnění stanoviska OSB k nejtřaskavějšímu bodu zasedání, úhradě škody vzniklé městské části pokutou od ÚOHS, kterému jsme věnovali samostatný článek, si zaslouží zmínku i ostatní body programu. Po slibu nové zastupitelky za TOP 09 Jany Cagašové, která nahradila Kláru Samkovu, jež se vzdala svého mandátu, jsme volili nové členy do majetkového a finančního výboru - rovněž za K. Samkovou, která byla jejich členkou.

Návrh rozpočtu MČ pro r. 2014 zastupitelé OSB nepodpořili, důvody naleznete v projevu zastupitele M. Jírovce, (příloha č. 1) a D. Richtera (příloha č. 2). Náš postoj vyvolal emoce, protože přesto, že opozice nemůže mít své zástupce v Komisi pro plánování a tvorbu rozpočtu, mohli se prý zastupitelé OSB dobrovolně komise zúčastňovat (nemají ale právo hlasovat). Jak poznamenal kolega z opoziční ČSSD, je rozdíl, smět se zúčastňovat jako host anebo moci rozhodovat. Sdělení D. Richtera v jeho vyjádření byla dvěma zastupiteli ODS označená za lživá a zavádějící, tedy odmítli je jakkoliv komentovat. Na otázku, kde jsou slíbené přehledy investic fakturovaných v prosinci 2013, se dočkal D. Richter jen výsměchu ve smyslu, že je s tabulkami otravný a nebyly předloženy, ani dodatečně zaslány.

Příspěvek Národnímu domu na Vinohradech na reprezentační ples MČ ve výši 200 tisíc korun jsme odsouhlasili, zastupitel P. Hejna v této souvislosti poznamenal, že návrh plakátu je poprvé po třech letech v souladu se zněním smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Paní starostka poskytnutí příspěvku odůvodňovala výhodností, protože MČ nemusí pořádat reprezentační ples na vlastní náklady, což jak zjistila v ostatních MČ, je otázkou statisíců korun. Jeden ze zastupitelů OSB utrousil poznámku, že by bylo vhodné pro příště zjiťovat, jak co dělají v okolních obcích v jiných záležitostech, např. při prodeji domů.

Naši zastupitelé neměli problém s poskytnutím finančních prostředků na nové stromořadí do několika ulic Prahy 2. Ale jde o první změnu rozpočtu vzápětí po jeho schválení. O komunikace se stará Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), ovšem pokud by na výsadbu stromů nepřispěla radnice Prahy 2, zlepšení životního prostředí bychom se na dvojce nedočkali. J. Šolc poznamenal opětovně, že krok sice podporuje, ale je nesystémový. Určitý standard by měla zajišťovat TSK, která ve volebním roce možná ani nemusí mít dostatek kapacit na plnění zaplacených přání všech MČ. Záměr nebyl předem projednán v komisi životního prostředí. P. Hejna se dotázal, jaké druhy stromů se budou vysazovat, aby v ulicích přežily a byly vhodné do různých lokalit.

Stejně tak jsme následně odsouhlasili opravu chodníků (dostane se jen na ty, na kterých vyloženě hrozí úraz a navíc pod nimi a v jejich okolí není v dohledné době plánována oprava kabelů, potrubí nebo tramvajových kolejí). Pokud jako MČ přispějeme, magistrát se bude na obnově nejhůře poškozených chodníků ve správě TSK podílet. J. Šolc opět připomenul zvláštnost připlácení z rozpočtu MČ a vyjádřil naději, že se najdou i prostředky na financování v oblasti informačních služeb pro veřejnost, kde lze rovněž nalézt díry a náměty na zlepšení.

Podporujeme prodej pozemků pod dříve privatizovanými domy. Nabídka byla učiněna prozatím 47 domům, přílišný zájem ze strany vlastníků domů ale nenastal, cena se jim zdá vysoká. Pokud těmto dvěma domům nabídka odkoupení vyhovuje, není důvod s prodejem nesouhlasit. M. Mazancová se dotázala, kdy a kde na webu MČ bude zveřejněn seznam 47 domů, kterým byl odkup pozemků pod nimi v první fázi nabídnut, což bylo přislíbeno už na posledním zasedání majetkového výboru. Příslib zveřejnění trvá. J. Šolc zmínil náš lednový dopis radnici a výzvu ke hledání ekonomicky přijatelných podmínek pro obě strany, aby zájem o odkoupení byl co nejvyšší.

Se splátkovými dohodami tradičně problém nemáme.

Na programu byly první prodeje domů z „privatizace“, a to po letech odmítání (v minulém období) a příprav (od roku 2010 dodnes). Prodej jsme samozřejmě podpořili (kupodivu např. na rozdíl od ČSSD). Jen jsme připomněli, že je realizován podle pravidel, ke kterým máme řady výhrad. S jejich pojmenováním vystoupil zastupitel D. Kůta (příloha č. 3).

Za občany se k tématu prodeje domů a bytů vyslovil Z. Králíček a kritizoval účelové vyloučení zastupitelů z možnosti koupit si byt nebo družstevní podíl, a to za stejných podmínek, jako ostatní občané a za cenu stanovenou znalcem. Tedy bez jakýchkoliv výhod. Toto vyloučení navrhnul M. Uhl (nezávislý za SZ) a Z. Králíček jej vnímá jako naprosto diskriminující a nemající obdobu v rámci celé republiky. Vzhledem k tomu, že od 18.00 h jsou vždy zařazeny interpelace občanů, neobdržel Z. Králíček k svému vyjádření žádnou reakci, pouze starostka J. Černochová zmínila, že s vyřazením zastupitelů nesouhlasila, ale v pravidlech i přesto zůstalo.

Jedinou interpelaci za občany přednesl A. Pokrupa, člen bezpečnostní komise za OSB. Týkala se důrazného nesouhlasu s umístěním aplikačních místností pro závislé na nealkoholových drogách na území Prahy 2. Jedná se o tzv. "šlehárny". Návrh se objevil v materiálu protidrogová politika hl. m. Prahy, předloženém k připomínkování městským částem. Starostka, rada i zastupitelstvo zastávají stejný názor, v úvahu by přicházelo pouze krátkodobé přistavení mobilního zařízení, které by objíždělo více centrálních MČ. Nyní bude důležité, jak s nesouhlasem naloží magistrát.

Posledním bodem programu byla pokuta MČ od ÚOHS, o které píšeme na jiném místě ve vysvětujícím článku. Jednání bylo opakovaně prodlouženo, konaly se přestávky pro poradu klubů, nakonec ale žádné usnesení nebylo přijato. Zastupitelé za OSB se hlasování, až na jednoho, zdrželi. Pozn.: krátce po skončení jednání byli zastupitelé OSB ostře kritizováni Stranou zelených a TOP 09, že neschválením usnesení podle protinávrhu TOP 09 došlo k oddálení vymáhání škody. Objevily se spekulace, že ze strany OSB jde o „politický obchod“, například výměnou za to, že z pravidel prodeje bude odstraněno vyloučení zastupitelů. K žádnému takovému příslibu nikdy nedošlo a informace se nezakládají na pravdě. To však neznamená, že se s nezákonnou diskriminací hodláme smířit.

Závěr jednání patřil jako vždy informacím. S novou koncepcí rozvoje zón placeného stání nesouhlasíme, negativní stanovisko bylo již dříve magistrátu za ÚMČ Praha 2 odesláno.

Zrušení komise informatiky a její nahrazení komisí pro informační služby a transparentnost navrhnul zastupitel OSB J. Šolc již v červnu loňského roku. Podařilo se, rada změnu v lednu schválila a zastupitelé byli nyní informováni.

Zastupitelé byli rovněž seznámeni s tím, že klub zastupitelů OSB se rozrostl o novou členku, nezařazenou M. Kaňkovou (dříve TOP 09). Náš klub má nyní s devíti členy druhé největší zastoupení po ODS s jedenácti zastupiteli (TOP 09 7, ČSSD 5, SZ 2, UNP 1).

Ke stažení:příloha č. 1 - projev M. Jírovec [78.6 kB, PDF]
příloha č. 2 - projev D. Richter [82.4 kB, PDF]
příloha č. 3 - projev D. Kůta [101.7 kB, PDF]
Témata:Prodej domů a bytů  Interpelace  OSB  Životní prostředí--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2