za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Jak jste spokojen s prací městské policie?

Jak jste spokojen s prací městské policie?

3. září 2014 | Antonín Pokrupa

Zlepšovat lze i zpětnou vazbu s občany 

Každý občan nahlíží na městskou policii optikou své zkušenosti. Členové bezpečnostní komise rady MČ pak i zkušeností z projednávaných témat. Projdeme-li si na webu veřejně dostupné zprávy o činnosti pražské městské policie za uplynulá léta, pak lze říci, že se opakují s větší či menší odchylkou stále ty samé problémy.

Přesto může docházet k posunům: například v prosinci minulého roku Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přehlasovala prezidentské veto zákona o přestupcích. Nový zákon zavádí zákaz pobytu na území obce nebo části obce jako trest za přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku. Toto vnímám jako krok vpřed a očekávám, že zákon pomůže s problémy drobné kriminality, drog a prostituce.

Avšak ani sebelepší zákon nebo represivní aparát nedokáže vyřešit problém kriminality. Je zapotřebí změnit celkové klima a zapojit občany do dění kolem nich. A to i v prevenci. Jako příklad může posloužit pořádání morálně nanejvýš pochybného „Erotického festivalu“ v reprezentačních prostorách Národního domu na Vinohradech, který je navíc v těsné blízkosti několika škol. Taková akce je políčkem úsilí v boji s prostitucí a omezení veřejných domů. Podařilo se alespoň stažení reklam provokativně umístěných naproti oknům žáků.

Ke zlepšení pocitu bezpečí obyvatel Prahy 2 a zlepšení spolupráce s městskou policií mohou pomoci i zdánlivé maličkosti. Například zimní hlídkový stejnokroj strážníků je špatně vidět a ztěžuje jejich rozlišení od zaměstnanců bezpečnostní agentury. Pomoci by mohly také vizitky strážníků distribuované občanům do schránek nebo do vývěsek v domech (případně na webu). Zlepšovat lze i zpětnou vazbu s občany, kteří problém nahlásili. Například pomocí čísla případu nebo informací pro autora podnětu. V tomto duchu je tedy třeba napřít další úsilí.

Antonín Pokrupa, NP2, únor 2013

Témata:Bezpečnost  Volby 2014  OSB--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2