za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › K úloze zeleně v centru města - Praha 2 ji nepodceňuje

K úloze zeleně v centru města - Praha 2 ji nepodceňuje

29. května 2019

MČ Praha 2 úlohu zeleně rozhodně nepodceňuje. Vždyť se nachází v srdci města a někdejší Viničné Hory jsou dávno zastavěny domy pro bydlení. Dnes má Praha 2 ve správě krásné a poměrně rozlehlé parky, chráněné jako památky a užívané návštěvníky z celé Prahy. Pravidelně do nich investuje, a to nejen do okrasné výsadby a údržby, ale i do celkových rekonstrukcí. Cílem jsou parky pobytové a ne takové, jaké znám z dětství, kdy se nesmělo ani šlápnout na trávu a hlídač „šedej mor“ na to dohlížel. Také stromořadí v ulicích jsou pod pečlivým dohledem, i když je primárně spravuje Technická správa komunikací. Součástí péče o zeleň jsou i dendrologická vyšetření a někdy není jiná možnost, než stromy pokácet, byť na první pohled například vnitřní dutiny nebo napadení škůdci není patrné. Jde především o bezpečnost osob a ochranu majetku. Pokácené stromy jsou pokaždé nahrazeny novými a v tu chvíli se zvažují i vhodné druhy, aby se neopakovaly výsadby stromů plodících např. malé hruštičky nebo nažky, které jsou sice hezké, ale po opadu na komunikace a parkující auta problematické. Nelze také zachránit veškeré náletové dřeviny a podlehnout tlaku zachránců urputně bránících každý proutek. Aktuálně jsme byli svědky toho, jak kořenový systém stromu zničil povrch hřiště v mateřské školce, případně poddolovává základy opěrných tarasů a zídek. Zeleň jsou plíce města a Praha 2 se zasazuje o její maximální udržitelnost, ale s rozumem, vizí a minimalizací možných rizik, protože zeleň je živoucí organismus, který roste a vyvíjí se po svém.

Na dotaz redakce se za klub OSB do diskuse v květnovém čísle Novin Prahy 2 vyjádřila Michaela Mazancová, členka ZMČ Praha 2.
Témata:OSB  Veřejná zeleň, parky, hřiště  Životní prostředí  Michaela Mazancová--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2