za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Květnové zasedání Zastupitelstva MČ Prah 2 – převážně o majetku a fungování v době nouzového stavu

Květnové zasedání Zastupitelstva MČ Prah 2 – převážně o majetku a fungování v době nouzového stavu

11. května 2020

Dne 11. května proběhlo 7. řádné zasedání Zastupitelstva Prahy 2. Tentokráte kvůli opatřením v době koronaviru na Novoměstské radnici. Ve velkém sále jednali zastupitelé, v kapli byli vedoucí odborů úřadu a do mázhausu byl přenášen signál kvůli veřejnosti. Program měl 18 bodů, včetně jednoho nově zařazeného a interpelací zastupitelů.

Hned na začátku starostka pro odlehčení připomněla, ze kterých oken probíhala před více než 600 lety defenestrace. V prvním bodu pak byla odvolána přísedící soudu. Další dva body se týkaly bezpečnosti – obvyklá výroční zpráva Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, příspěvek na motivační odměny strážníkům Městské policie. Následoval vydatný blok bodů místostarosty Michaela Grundlera k majetkové oblasti. Série pěti dodatečných prodejů bytových jednotek bylo úplně poslední várkou z dřívější etapy prodejů. Týkala se případů, kdy došlo ke komplikacím s externím zaviněním. Tři další body se týkaly dřívějších prodejů a změny splátkového kalendáře pro žadatele, kteří prokázali tíživou situaci v důsledku koronavirem způsobené krize. Diskusi o přínosu a ceně vyvolaly ze strany opozice body, kdy naopak MČ kupuje nemovitý majetek –pozemek ve vnitrobloku u Římské a Italské kvůli přístupu do objektu, stavbu ve vnitrobloku v Korunní, kde je záměr vybudovat moderní dílny pro potřeby nejen škol. Ke slovu přišla ochrana památek souhlasem s přidělením dotace Ministerstva kultury v Programu regenerace pro opravu kostela sv. Ludmily. Zastupitelé schválili i opatření k dosadbě stromů do uličních stromořadí na letošní rok, stejně jako účelové dotace pro čtyři organizace poskytující služby v sociální oblasti.

Starostka Jana Černochová podala podrobný komentář k předložené informaci o činnosti Úřadu MČ Praha 2 v době přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2. Zastupitelé byli informováni průběžně dopisy, jednala rada, jednal krizový štáb. Z pohledu ekonomických dopadů ji doplnil místostarosta Jan Korseska. Oba vyslovili velké díky tajemníkovi a všem pracovníkům úřadu, kteří obětavě pomáhali, kde bylo třeba.

Zasedání bylo neobvyklé i tím, že přenos v mázhausu nesledoval nikdo z veřejnosti a nikdo nevyužil možnost podat interpelaci občanů. O to více pak interpelovali opoziční zastupitelé. Tématy byly například zhodnocení finančních prostředků, možnost on-line jednání komisí a výborů, výstupy krizového štábu, předpokládané změny rozpočtu a krácení financí mj. na granty, Nový domov, studie o Folimance aj. Starostka závěrem opět poukázala na činnost v krizové době, ubezpečila o záměrech na úpravy jednacích řádů a poděkovala všem, kteří v nelehké době pomáhali a projevili pochopení.

Příští jednání je plánováno na 22. června. Věřme, že proběhne již v zasedačce na radnici na náměstí Míru.
Témata:OSB  Správa MČ--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2