za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Nová pravidla náplavky - bude líp?

Nová pravidla náplavky - bude líp?

1. března 2019 |

Pravidla náplavky
Pravidla náplavky

Zklidnění náplavky na Rašínově nábřeží, ze které se v posledních letech stala párty zóna dohánějící okolní obyvatele k zoufalství a stížnostem, byla podstatným tématem komunálních voleb. Praha 2 hájila zájmy svých občanů vůči magistrátu již dříve. Ten ustavil roli programového kurátora a nyní jsou stanovena nová pravidla. Očekávaný přínos Nových Pravidel pro výběr pořadatelů a pro realizaci krátkodobých akcí na pražských náplavkách, která vešla v účinnost od 15. 2. 2019, vysvětloval kurátor Jiří Sulženko ze společnosti TCP i na radnici Prahy 2.

Nová Pravidla jsou podle kurátora výsledkem diskuse mezi obyvateli okolí náplavek, několika místními spolky, provozovateli akcí na náplavkách a zástupci MČ Praha 2 a MČ Praha 5. Pravidla například zavádějí tiché režimy od neděle do úterý, stanovují konkrétní pozice pro provozování hudby nebo zpřesňují pravidla pro počet velkých akcí během sezóny. Snahou je zvýšit kvalitu života obyvatel v okolí náplavek strukturováním týdenního programu, kdy se tímto zaručují alespoň tři skutečně tiché večery týdně. Pravidla rovněž nastavují transparentní kritéria pro výběr velkých akcí. Stanovují jejich limit tak, aby se konala maximálně jedna velká akce měsíčně mezi dubnem a zářím.

Nutno však dodat, že kompetence TCP nesahá za hranu přístavní hráze. Jaké lodi a s jakým programem zde budou kotvit či plout po Vltavě je tedy jiná otázka. Až nadcházející sezóna ukáže, jak velký dopad budou mít přijatá opatření pro zklidnění oblasti, kde sladit zájmy zábavy a byznysu s bydlením a bezpečností není tak jednoduché. Každopádně, Praha 2 bude své rezidenty hájit vůči magistrátu i nadále.

Témata:Náplavka--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2