za transparentní správu Prahy 2   více ›

Jak se stát členem OSB

  • Politické hnutí OSB se řídí stanovami: Stanovy politického hnutí Občané za spokojené bydlení [303.9 kB, PDF]
  • Stáhněte si přihlášku ve formátu PDF. Přihlásit se můžete buď jako řádný člen (Přihláška člena politického hnutí [157 kB, PDF] ) nebo jako registrovaný příznivce (Přihláška příznivce politického hnutí [156.4 kB, PDF] ), pokud se řádným členem politického hnutí z různých důvodů nemůžete nebo nechcete stát.
  • Vyplněnou přihlášku zašlete emailem, poštou nebo přineste osobně do kanceláře OSB, Blanická 1787/22, Praha 2 - aktualizované termíny návštěvních hodin viz Kontakt
  • Po přijetí přihlášky řádného člena OSB budete vyzváni k úhradě členských příspěvků. Roční členské příspěvky činí 300 Kč, snížené 50 Kč (senioři, studenti). Úhrady členských příspěvků hnutí můžete zasílat na účet 2501228061 / 2010.
  • Při přijetí přihlášky registrovaného příznivce OSB žádáme o úhradu sponzorského daru ve výši členského příspěvku řádného člena (viz výše). Případné dary (včetně darů registrovaných příznivců) na transparentní účet: 2501228053 / 2010. Název účtu dárce, výše platby a zpráva pro příjemce je zveřejňována bankou na internetu.
  • Každý plátce příspěvků nebo dárce musí být identifikován údaji podle § 19h odst. 1 písm. h) zákona 424/1991 Sb. (o pol. stranách a hnutích) - uvedením jména, příjmení, data narození a sídla, např. „dar - Jan Vzorný - 1.1.1900 - Praha“, případně obchodní firmy (nebo názvu), identifikačního čísla a sídla právnické osoby. Bez uvedení nebo alespoň doplnění těchto údajů do zprávy pro příjemce musíme platby vracet odesílateli. Uvedení přiděleného registračního čísla člena/příznivce do variabilního symbolu pak usnadníte správné párování platby na naší straně - toto číslo se u členů spolku OSB nemění, najdete ho v průkazce OSB.

 

Chcete nám více pomoci?

 

Staňte se domovním kontaktem

Víme, že je důležité si vzájemně vyměňovat informace o tom, co se v naší čtvrti a děje. Protože informace od nás jdou převážně elektronicky (mailem či skrze tento web), nedostanou se tak k těm, kteří možnost přístupu na internet nemají. Snažíme se tedy, abychom v každém domě měli alespoň jednu kontaktní osobu, což se celkem daří. Pokud ale jste z domu, kde kontakt zatím chybí a chcete se jím stát, napište nám na sebe e-mail a dům, za který chcete být kontaktem.

To, zda již je ve vašem domě je kontaktní osoba poznáte v přehledu domů Náš dům a nebo prostě tak, že se na nástěnce či ve vaší schránce neobjevují Novinky spolku, které vydáváme.

Úkolem kontaktní osoby je pak zejména šířit informace ve vašem domě, ať vyvěšením na nástěnce, nebo rozmnožením a vložením do schránek. Uvítáme ale i informace opačným směrem - jaké náte nápady, co byste chtěli ve svém okolí prosadit, co nefunguje.

Jak postupovat, pokud chcete něco prosadit najdete na stránce Jak prosadit změnu.

--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2