za transparentní správu Prahy 2   více ›

Finanční podpora

Těší nás, pokud vážně uvažujete o finanční podpoře činnosti politického hnutí OSB. Velice si toho vážíme. Protože pořádek v penězích dělá přátele a my Vás rozhodně nechceme nepříjemně překvapovat, připravili jsme základní informace o právním rámci darů politickému hnutí v podmínkách České republiky a souvisejících postupech, které musíme dodržovat. I když vypadají velmi striktně, jsou přímočaré a věříme, že i přijatelné.

Forma daru

Finanční dary (včetně darů registrovaných příznivců) můžeme přijímat jedině bezhotovostně na transparentní účet 2501228053 / 2010.

Chcete-li nám věnovat jiný dar, prosíme o kontakt na e-mail info@osb-praha2.cz, rádi probereme možnosti.

Osobní údaje

Každý plátce příspěvků nebo dárce musí být identifikován údaji podle § 19h odst. 1 písm. h) zákona 424/1991 Sb. (o pol. stranách a hnutích) - uvedením jména, příjmení, data narození a obce trvalého pobytu, např. „dar - Jan Vzorný - 1.1.1900 - Praha 2“, případně obchodní firmy (nebo názvu) a identifikačního čísla právnické osoby. Bez uvedení nebo alespoň doplnění těchto údajů do zprávy pro příjemce musíme platby vracet odesílateli. Uvedení přiděleného registračního čísla člena/příznivce do variabilního symbolu není povinné, ale usnadní správné párování platby na naší straně - toto číslo se u členů spolku OSB nemění, najdete ho v průkazce OSB.

Název účtu dárce, výše a identifikace platby a zpráva pro příjemce je zveřejňována bankou na internetu. Tyto údaje o daru pak uvádíme ve výroční finanční zprávě politického hnutí, ve zprávě o financování volební kampaně, na transparentním bankovním účtu obdarovaného a zveřejňujeme na webových stránkách obdarovaného.

Z tohoto důvodu žádáme dárce o souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem uvedení dat (jméno, obec trvalého pobytu, datum narození, částka) ve výroční finanční zprávě politického hnutí, ve zprávě o financování volební kampaně, na transparentním bankovním účtu obdarovaného a zveřejňujeme na webových stránkách obdarovaného. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, při odmítnutí poskytnutí těchto osobních údajů obdarovanému však nebude možné dar poskytnout (resp. bude nezbytné ho vrátit), neboť obdarovaný by nemohl splnit své zákonné informační povinnosti týkající se osob dárců.

Možnost snížení základu daně z příjmů o poskytnutý dar

Fyzické osoby mohou (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu) o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Snížení základu daně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh po předložení smlouvy o poskytnutém daru do konce příslušného roku, kdy byl dar poskytnut, nebo dárce ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu) snížit základ daně o dar, jehož výše je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

V obou případech budete pro uplatnění v daňovém přiznání k dani z příjmu (podle § 1 písm. a) zákona o dani z příjmu) potřebovat potvrzení příjemce bezúplatného plnění (daru) o výši a účelu bezúplatného plnění. To doložíte darovací smlouvou.

Darovací smlouva

Všechny dary nad 1.000 Kč, poskytnuté politické straně či hnutí, musí být potvrzeny darovací smlouvou. Smlouva nemusí být nutně uzavřena do dne převedení shromážděných prostředků na bankovní účet strany či hnutí, strana či hnutí však musí příslušnou darovací smlouvu zajistit nejpozději v takovém termínu, aby případně mohla dar, k němuž nedisponuje darovací smlouvou, vrátit dárci nebo převést do státního rozpočtu do 1. dubna roku následujícího po roce, v němž dar přijala (v opačném případě by se strana či hnutí dopustila přestupku).

Návrh darovací smlouvy jsme připravili pro fyzické i právnické osoby. Pokud si tedy plánujete dar odečítat z daně z příjmu nebo darovací smlouvu potřebujete připravit z jakýchkoliv jiných důvodů, napište nám, prosím, na info@osb-praha2.cz, rádi smlouvu připravíme a po přijetí daru zašleme i s potvrzením o daru do 2 týdnů.

Věříme, že Vás výše uvedené neodradilo. Děláme vše proto, abyste se za podporu OSB nemuseli nikdy stydět.

--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2