za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › O hnutí

O hnutí

Vize (základní programové cíle dle Stanov hnutí)

 • Zaměřujeme se na výkon samosprávy městské části Praha 2 ve všech oblastech života, které orgány městské části svým rozhodováním ovlivňují. Nemáme ambice angažovat se ve vyšších patrech politiky a vedení státu.
 • Usilujeme o to, aby MČ Praha 2
  • zůstala převážně rezidenční čtvrtí, kde budou lidé rádi, důstojně a spokojeně žít za podmínek přijatelných pro všechny sociální skupiny, ať již v nájemních bytech obecních, u soukromých majitelů nebo v bytech vlastních,
  • rozvíjela se ke spokojenosti rezidentů z hlediska zajištění základních funkcí obce, respektování tradic i otevřenosti k novým trendům, využívání veřejného prostoru i rozšiřování nabídky služeb a aktivit pro občany,
  • hospodařila efektivně a transparentně, aby ve spolupráci s ostatními, zejména sousedními městskými částmi dokázala co nejlépe uhájit zájmy svých občanů v mnohdy spletitých podmínkách struktur a kompetencí veřejné správy.
 • Klademe si za cíl, aby občané
  • mohli být na svoji obec hrdí a považovali ji za správný domov pro sebe i pro své děti, kde lze spokojeně žít,
  • svoji aktivní účastí ve veřejném životě ve své obci přispívali k vytváření a udržování spokojeného domova, dobrých sousedských vztahů, občanské společnosti a respektu k demokratické kultuře a slušnosti.
 • Svým zaměřením navazujeme na program stejnojmenného spolku OSB, který vycházel z principu, že obec je veřejnoprávní korporace sloužící občanům, nikoliv firma vytvářející zisk z pronájmu bytů, jejichž držením a efektivní a správou má plnit především sociální funkce. Usilujeme proto nadále o pokračování prodeje domů a bytů ve správě městské části Praha 2 oprávněným nájemníkům, ale i o celkové zlepšování podmínek života a spokojeného bydlení v městské části Praha 2.
 • Budeme spolupracovat se všemi subjekty, s nimiž nalezneme dostatečnou míru shody v programových cílech hnutí a ve způsobech, jak je realizovat.
 • Konkretizovaný program připravíme a předložíme ke schválení členské schůzi a následně veřejnosti před komunálními volbami. Přípravy na volby na podzim 2018 jsme již zahájili.

Vznik a historie

Hnutí OSB bylo založeno v roce 2017. Programově navazuje na dřívější spolek OSB založený v r. 2008.

Více informací

Za dobu působení OSB v Praze 2 se nám již ledacos podařilo, i když to nebylo vždy bez obtíží.

Více informací

Naši lidé

Orgány hnutí jsou Členská schůze, Výbor a Kontrolní a smírčí komise (KSK). Členská schůze je nejvyšším orgánem hnutí a volí členy výboru a Kontrolní a smírčí komise na dvouleté funkční období. Aktuální složení těchto orgánů je určeno volbou ze dne 21. června 2017. Výbor pro podporu své činnosti může pověřit další osoby poradními funkcemi (poradce) a vytvářet odborné pracovní skupiny.

Více informací

Výbor úzce spolupracuje s klubem zastupitelů OSB ustaveným v rámci ZMČ Praha 2 a se zástupci OSB v poradních orgánech MČ Praha 2 (komise rady, výbory zastupitelstva). Někteří z nich jsou přímo členy výboru.

Více informací

A co Vy? Chcete se přidat nebo nás podpořit?

Není Vám lhostejné, jak se žije a bydlí v Praze 2? Jakým způsobem funguje samospráva městské části? U Vás v domě i v jeho okolí? Chcete pomoci rozvíjet či měnit svoji obec? Máte zajímavé postřehy a nápady? Chcete, aby Váš hlas lépe dolehl ke správným uším? Souhlasíte s tím, že v obci je toho k řešení dost pro hnutí působící pouze v komunální politice, nikoliv v parlamentu? Je více důvodů, proč být aktivním občanem.

Více informací

Pokud o tom uvažujete, nabízíme Vám možnost přidat se k nám, nebo nás podpořit. Jak?

Můžete se stát členem hnutí (podmínkou ze zákona je, že nejste členem jiné strany nebo hnutí). Pokud se řádným členem politického hnutí z různých důvodů nemůžete nebo nechcete stát, můžete se stát jen naším příznivcem - takovou roli naše stanovy umožňují. Můžete se zapojit jako kontaktní osoba pro Váš dům nebo jako odborník na určitou problematiku ze života obce.

Více informací

Nebo nám můžete jen fandit a podpořit nás finančně bez jakékoliv registrace – hradíme provozní náklady včetně kanceláře a sbíráme prostředky na volební kampaň.

Více informací

Kontakt

 • Občané za spokojené bydlení (politické hnutí)
 • IČO 06118658
 • Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2, Vinohrady
  (mapa)
 • Návštěvní hodiny: dle dohody
  (více viz kontakty)
 • e-mail: info@osb-praha2.cz
 • Facebook: osb.praha2
--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2