za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › O hnutí

O hnutí

Dne 7. února 2019 se uskutečnila výroční členská schůze politického hnutí OSB, která schválila zprávu o činnosti za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019. Na základě zhodnocení aktuální situace po posledních komunálních volbách přijala členská schůze rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění politického hnutí a ustavila likvidátora. Klub zastupitelů OSB a zástupci v poradních orgánech na radnici budou nadále vykonávat svoji činnost v souladu s mandátem získaným ve volbách v říjnu 2018. Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali a podporovali nás.

Likvidátor politického hnutí OSB

(zvolen členskou schůzí hnutí OSB dne 7. února 2019)

Zdeněk Michl
Ing. Zdeněk Michl
muž, 39 let, člen OSB, dopravní technolog, vysokoškolský učitel
člen dopravní komise, člen komise pro informační služby a transparentnost; předseda OSB

Výbor politického hnutí OSB

(zvoleni členskou schůzí hnutí OSB dne 21. června 2017)

Zdeněk Michl
Ing. Zdeněk Michl
muž, 39 let, člen OSB, dopravní technolog, vysokoškolský učitel
člen dopravní komise, člen komise pro informační služby a transparentnost; předseda OSB
Ing. Martin Jírovec
Ing. Martin Jírovec
muž, 49 let, člen OSB, ekonom v leasingové společnosti
zastupitel MČ Praha 2, předseda finanční komise, člen komise rozvoje, člen finančního výboru; místopředseda OSB
Štěpánka Collins
Štěpánka Collins BBA
žena, 43 let, člen OSB, konzultant
členka finančního výboru; členka výboru OSB
Miloš Kmoníček
Ing. Miloš Kmoníček
muž, 57 let, člen OSB, ekonom
člen kulturní komise; člen výboru OSB
Daniel Kůta
Ing. Daniel Kůta
muž, 51 let, člen OSB, ekonom; člen finanční komise; člen dozorčí rady Správy nemovitostí Praha 2, a.s.
člen výboru OSB
Michaela Mazancová
Michaela Mazancová
žena, 51 let, člen OSB, místostarostka MČ Praha 2 pro bytovou politiku a prodej majetku, předsedkyně bytové komise, členka majtekového výboru; členka výboru OSB
Luboš Procházka
Ing. Luboš Procházka CSc, M.Sc
muž, 69 let, člen OSB, důchodce
člen majetkového výboru; člen výboru OSB
Jaroslav Šolc
Ing. Jaroslav Šolc
muž, 62 let, člen OSB, radní MČ Praha 2 pro kulturu, sport a občanské aktivity, předseda kulturní komise, člen komise pro informační služby a transparentnost, redakční rady, komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu; předseda klubu zastupitelů OSB; člen výboru OSB
Jana Krám-Zárybnická
Bc. Jana Krám Zárybnická DiS.
žena, 40 let, člen OSB, lektorka jazyků
členka komise pro výchovu a vzdělávání; členka výboru OSB

Kontrolní a smírčí komise politického hnutí OSB

(zvoleni členskou schůzí hnutí OSB dne 21. června 2017)

Ing. Michaela Jírovcová
Tereza Tišerová
Ing. Tereza Tišerová
žena, 27 let, člen OSB, IT manažerka v mezinárodní přepravě
členka kontrolní a smírčí komise OSB
Soňa Toumová
Bc. Soňa Toumová
žena, 54 let, členka OSB, asistentka pedagoga, členka kontrolní a smírčí komise OSB

Dokumenty ke stažení

Kontakt

  • Občané za spokojené bydlení (politické hnutí)
  • IČO 06118658
  • Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2, Vinohrady
    (mapa)
  • Kancelář hnutí je uzavřena.
    (více viz kontakty)
  • e-mail: info@osb-praha2.cz
  • Facebook: osb.praha2
--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2