za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Občan by neměl čekat, až ho radnice přizve ke spolupráci

Občan by neměl čekat, až ho radnice přizve ke spolupráci

7. září 2019

Diskusní otázka v zářijových Novinách Prahy 2 byla na téma spolupráce radnice a občanů. Vezměme to ze širšího pohledu. Občan by neměl čekat, až ho někdo z radnice přizve, ale má sledovat dění a být aktivní sám. Průběžně, nejen v okamžiku, kdy se ho začne osobně týkat nějaký problém. Vždy jde o obec, kde žije. Možností je spousta.

Předně, měl by být odpovědným voličem a chodit k volbám. Ale mezitím se může účastnit jednání zastupitelstva a jeho výborů a třeba zde vystoupit s podnětem či interpelací. Podněty, dotazy ale i stížnosti však může přinášet i jinak - dopisem, mailem, pomocí nástrojů na webu (dotazy a odpovědi, infolinka ulice) nebo se domluvit na setkání s příslušným radním či úředníkem. Pro úplnost zmiňme i zákon 106 a právo petiční. Kdo se chce zapojit více, třeba prostřednictvím některého programově blízkého politického subjektu, může se ucházet o práci v komisích a výborech nebo dokonce kandidovat. Jen je třeba mít na paměti, že zastupitelé mají pracovat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů. Všech, což se neobejde bez kompromisů. Dále, že městská část ne vždy dokáže zázraky v záležitostech spadajících do kompetence magistrátu, resp. hl. m. Prahy. A jak může městská část občany přizvat ke konzultaci? Třeba formou anket, průzkumů, veřejných diskusí, vyjádření k záměrům vybraných akcí z rozpočtu a dalšími formami. Zpětná vazba je důležitá. Zastupitelé pak rozhodují, nesou za to odpovědnost a musejí leckdy zvažovat nejrůznější pohledy na věc. Jako příklady uveďme výstavbu sportoviště u školy Na Smetance nebo sdílené elektrokoloběžky, které neregulovaně zamořily chodníky i v Praze 2. 

Na dotaz redakce "Jak může městská část přizvat občany ke spolupráci na fungování a dění v Praze 2?se za OSB do diskuse v  zářijovém čísle Novin Prahy 2 vyjádřil Jaroslav Šolc.

Témata:OSB  Správa MČ--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2