za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Odpověď na interpelaci k bodu Zpráva o plnění rozpočtu finančního plánu zdaňované činnosti MČ P2 za 1. pol. 2013

Odpověď na interpelaci k bodu Zpráva o plnění rozpočtu finančního plánu zdaňované činnosti MČ P2 za 1. pol. 2013

18. listopadu 2013 | M. Jírovec

Na zářijovém zastupitelstvu byla podána za OSB interpelace z důvodu znepokojivých údajů o investicích do domovního fondu, plněných na zanedbatelné procento oproti plánu, viz. článek Interpelace k bodu Zpráva o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 za 1. pololetí roku 2013.

Otázky zněly:

1. jak se plánuje do konce roku čerpání rozpočtových položek § 3612 bytové hospodářství a § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2. v jakém objemu se plánuje položka §3612 pro rok 2014

3. v jakém objemu je plánováno čerpání rozpočtu na opravy domů přes SF a MČ do konce roku.

Ve lhůtě jsme obdrželi odpověď radního O. Schwarze, ze které vyplývá, že čerpání rozpočtu přes SF se oproti stavu ke konci 1. pololetí zvýšilo na celkových 26%, což za 3 kvartály není nijak závratné číslo. Předpoklad čerpání do konce roku je pak 68%. V podkladech jsme bohužel nenalezli odpovědi na druhou část otázky č. 1 a na otázku č. 2.

Kompletní odpovědi naleznete v přílohách.

Ke stažení:Interpelace [435.6 kB, PDF]
Náklady na byty [28.3 kB, XLSX]
plán oprav k 31.12.2103 [39 kB, XLS]
plán oprav k 30.9.2103 [39.5 kB, XLS]
Témata:Interpelace  Správa majetku--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2