za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Odpověď na interpelaci P. Hejny - omezení investic a běžné údržby domů ve správě obce

Odpověď na interpelaci P. Hejny - omezení investic a běžné údržby domů ve správě obce

18. prosince 2013

Příklad péče o obecní domy .
Příklad péče o obecní domy .

V interpelacích zastupitelů upozornil Petr Hejna na stížnosti nájemců, že byly silně omezeny nejen investice, ale také běžná údržba domů. Zanedbávání oprav domů je zřejmé i ze zprávy o plnění rozpočtu za tři čtvrtletí letošního roku, kterou dostali zastupitelé pro informaci. Z dokumentu totiž vyplývá, že zdaňovaná činnost obce je sice vysoce zisková, ale na úkor technické údržby domů.

Na opravy domů a škol byly na rok 2013 naplánovány výdaje ve výši 234 mil. Kč (pro srovnání: plán na rok 2012 počítal s 272 mil. Kč, skutečnost byla 209 mil. Kč), ale k 30.9.2013 bylo vynaloženo na opravy 45 mil. Kč, tedy pouze 19% (!) ročního plánu. Bude za rok 2013 investováno alespoň 200 mil. Kč výdajů do oprav? To by však znamenalo utratit ke konci roku cca 160 mil. Kč, čtyřnásobek sumy za předchozí 3 čtvrtletí.

Opravdu se počítá s tak vysokou stavební aktivitou a fakturací ke konci roku? Rozevírají se zde nůžky: na jedné straně se dramaticky snižují náklady na běžné opravy a údržbu domovního fondu (zdůvodnění prodejem domů zatím nemá opodstatnění, neprodal se jediný dům a ani letos k tomu nedojde), na druhé straně výnosy z pronájmů bytů a nebytových prostor přesně odpovídají plánu a činí 336 mil. Kč za stejné období do 30.9.2013.

Pozn.: vždy jsme prosazovali transparentní výběrová řízení, elektronické aukce. Jak vyplývá ze současné situace, snížily se elektronickými aukcemi náklady na investice natolik, že to vypadá na problém naplánované finance "utratit". Jak neekonomické byly rekonstrukce a investice dříve, není nutné nijak vysvětlovat. Z odpovědi Ing. Vaňka v podstatě vyplývá přiznání toho, že bytový fond je značně zanedbáván. Přesto je přiznáván jako dobrý a vhodný zdroj příjmů obce, což dokazuje i dokument Aktualizace programu regenerace 2013. Bez ohledu na to, že bytová politika je v něm zmíněna jen okrajově jednou větou.

Ke stažení:Interpelace údržba domů - odpověď ÚMČ [274.2 kB, PDF]
Témata:Interpelace  OSB  Správa majetku--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2