za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Participace – trendy hýbající světem na konferenci Propojené město

Participace – trendy hýbající světem na konferenci Propojené město

29. března 2018 | Jaroslav Šolc

Slovo „participace“ je v politice čím dál častěji skloňováno, především v té komunální. Vyjadřuje řízenou snahu samosprávy zapojit veřejnost do konzultací při rozhodování o tom, co obec potřebuje, aniž by byl narušován osvědčený princip zastupitelské demokracie. O participaci se čím dál více hovoří a může mít různé podoby a uplatnění – v urbanismu a plánování investic, nasměrování části rozpočtu, ale i v dalších oblastech spokojeného života obce. Zajímavé příklady rostou jako houby po dešti (i v ČR). Takové, kde jdou na věc systematicky, nejen pár měsíců před volbami.

Participace je téma, kterému se systematicky věnují chytrá města po celém světě již dlouho. Řadu příkladů představila nedávná konference Propojené město (www.propojenemesto.cz), kterou 27. března uspořádala organizace D21 na půdě Institutu a plánování rozvoje hl. m. Prahy v prostoru zvaném CAMP (Centrum architektury a městského plánování). Zazněly příklady z Toronta, Sydney, Berlína, ale i z Japonska, Portugalska, Indie a sousedního Slovenska. Samozřejmě i z ČR. Například z Ostravy (participativní rozpočet), Prahy (osvětová snaha IPR), Ministerstva pro místní rozvoj (metodická podpora). Přednášející se snažili spíše o zobecnění zkušeností, protože na prezentaci množství zajímavých konkrétních příkladů z našich měst, která na cestu participace již vykročila, jednodenní akce nestačí. I v zavádění participace platí úsloví „dvakrát měř“. Vyplatí se úsilí o konzultaci s odborníky i veřejností již při tvorbě plánů a strategií. Ne vždy se to povede. Mezi zajímavé příklady počítám i ukázky z pohledu uživatelské atraktivity ne vždy domyšlených řešení u projektů Smart Cities. Jedená se o instalaci různých technických zařízení (chytré lavičky, lampy, koše, parkovací čidla apod.) bez hlubší analýzy a vize. Na druhé straně, bylo vysloveno uznání snahám o publikování otevřených dat (Brno, Praha). To spolu s participací také ke konceptu chytrých měst patří. Organizátoři vzali participaci se vší vervou i při její realizaci - účastníci kladli otázky a lajkovali je pomocí on-line nástroje a dostali možnost hlasováním rozhodnout o volbě závěrečného rozlučkového nápoje.

Ale shrňme to. Jaké jsou hlavní dojmy a poznatky z konference?

  • Aktivní občané jsou živnou půdou demokracie a úsilí o jejich zapojení do správy obce stojí za to, i když to není vždy jednoduché a zájmy mohou být často rozdílné. Je lepší průběžně naslouchat a vyvažovat, než pak řešit protestní petice.
  • Je nezbytná určitá míra odvahy a dostatečná politická vůle. Stejně tak nedělat hurá experimenty, ale začít třeba i s málem, ale systémově. Určit nepolitického koordinátora. Nechat si poradit od zkušenějších, respektovat osvědčené postupy. Netřeba jít hned do projektu participativního rozpočtu, který představuje pokročilou disciplínu.
  • Je vhodné využít i nové technologie (e-participace), ale i papíry, organizovat setkání, diskutovat. Nepodcenit propagaci a marketing. Má-li to mít smysl, je třeba co nejvíce zapojených občanů, včetně starší generace. Tu nejmladší je vhodné přivykat již v rámci školních projektů, za chvíli dorostou.
  • Participace, otevřenost, informovanost, komunikace, nová chytrá řešení – to vše jsou spojité nádoby, patří k sobě. Jde to! Čím dál více příkladů ukazuje, že i v našich podmínkách. Poznatky a zkušenosti je s kým sdílet.
  • Pozor: participace není přímá demokracie, ale podpora efektivní demokracie zastupitelské!

Téma participace jsme jako OSB měli v programu již v minulosti. Něco se podařilo, něco je výzvou pro další roky. Sledujeme, jak to jde jinde. Budeme participaci a principy občanské společnosti prosazovat i nadále. Ale o tom podrobněji zase v jiném článku příště.

Témata:OSB  Otevřená radnice  Jaroslav Šolc--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2