za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSBPoradna / Diskuze › Odhad ceny bytu - rekostrukce bytu na vlastní náklady

Odhad ceny bytu - rekostrukce bytu na vlastní náklady

25. února 2013 | Honza

Předně se omlouvám, jestli se ptám na něco, co se již řešilo. V tom případě budu rád, když mě někdo odkáže na patřičný článek.
Rád bych věděl, jak se postupuje u odhadu prodejní ceny privatizovaných bytů, pokud nájemce provedl úpravy na vlastní náklady.
Jako příklad uveďme výměnu podlah v celém bytu včetně jejich vyrovnání (ve staršich domech jsou velmi nerovné podlahy), renovaci vnitřních dveří a oken, opravy omítek, vymalování, výměnu zásuvek, vypínačů, vodovodních baterií. Celkově se u 100 m bytu může jednat o částku třeba půl milionu korun. Předpokládám, že výměnou baterie u umývadla se cena bytu nezvyšuje, ale třeba opravami podlah a omítek již ano. Znamená to tedy, že nájemci bude ve výsledku cena bytu k odkoupení navýšena o částky, které on sám investoval (tedy zaplatí dvakrát)? Nebo pokud doloží náklady, bude provedena kompenzace a odhad bude proveden na základě stavu bytu před rekonstrukcemi? Jak má ale nájemce přesně prokázat stav před rekonstrukcemi? Navíc řekněme, že nájemce je zručný a mnohé úpravy provedl sám, takže nemůže objektivně prokázat (např. účtem za řemeslníky) cenu úprav.
V metodickém pokynu k oceňování jsem nalezl zmínky o tom, na co se ptám, ovšem hovoří se tam o tom, že změny musejí být předmětem nájmu atd, čemuž nerozumím. Také pokud vím, např. k výměně podlah či vymalování a opravám omítek ani není třeba souhlasu městské části.
Závěrem bych rád podotkl, že teprve plánuji provádět rekonstrukci bytu, takže bych chtěl vědět, jak např. dokumentovat stav bytu před provedením rekonstrukce. Určitě jsou ale i tací, kteří již rekonstrukce provedli a nejen pro ty je toto zajímavé téma.


--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2