za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Praha 2 a Smart City?

Praha 2 a Smart City?

9. října 2019

Jaké prvky z oblasti smart city považujete za smysluplné v Praze 2? Tak zněla diskusní otázka v Novinách Prahy 2 na říjen. Za OSB se v diskusi na str. 3 k tématu vyjádřil Jaroslav Šolc.

Pojem Smart City neboli Chytré město se rozšířil podobně, jako před lety eGovernment. Zjednodušeně řečeno, zahrnuje využití všudypřítomných moderních technologií nejen v úřadování a komunikaci občana s úřadem, ale také ve všech oblastech života obcí, kterým se věnuje i samospráva. Například doprava (řízení, parkování, sdílení), energetika (úspory, alternativní zdroje), bydlení a správa majetku (dálkové odečty, inteligentní budovy), životní prostředí (odpadové hospodářství, hospodaření s vodou), ale i vzdělávání, kultura, turismus, zdravotní péče, pomoc hendikepovaným, bezpečnost aj. Pokrok nelze brzdit. Ale za smysluplné považuji takové inovace, které jsou zaváděny s rozmyslem. K tomu je třeba si pokládat otázky jako: Bude to přínosné pro obec a občany, nebo spíše pro byznys dodavatelů? Jaký je potenciál budoucího využití? Jaké jsou alternativy, rizika? Má to řešit městská část sama nebo Praha jako celek či dokonce stát? Má se budovat nová infrastruktura nebo lze řešení pořídit jako službu? Je vhodný model spolupráce veřejné správy a soukromého sektoru včetně financování a sdílení rizik? Neměly by se nějak zjednodušit i stávající procesy? Lze lépe sdílet a využívat data? A tak dále. Každopádně bych byl opatrnější u projektů vyžadujících větší investice do infrastruktury (chytré lampy, lavičky aj.) a odvážnější u projektů nových softwarových služeb (za takový považuji i Encyklopedii Prahy 2), dbal bych na sledování zpětné vazby (tj. i efektivnosti) a pomáhal (nejen) seniorům překonat bariéry v užívání nových chytrých služeb.

Témata:OSB--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2