za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Příprava prodeje bytového fondu pokračuje i v letních měsících

Příprava prodeje bytového fondu pokračuje i v letních měsících

15. června 2017 | Michaela Mazancová

Na základě usnesení Rady MČ Praha 2 o aktualizaci znaleckých posudků, s ohledem na vývoj cen nemovitostí na trhu, byla a bude v měsíci červnu navštívena znalcem Pražské znalecké kanceláře většina bytových jednotek v domech určených k prodeji. Nezávislý znalec, který je dodavatelem administrátora prodeje, firmy Murom, se řídí při oceňování metodickými pokyny, schválenými zastupitelstvem v září roku 2012. Jeho povinností je oceňovat byty metodou porovnávací (uskutečněné prodeje v dané lokalitě), na cenu v místě a čase obvyklou, jak to stanovuje zákon o hl. m. Praze. Z této posudkové ceny jsou kupujícím poskytovány slevy až do výše 43 %. Tímto si dovoluji vyvracet nesmyslné a účelově šířené fámy, že znalec má zadání od MČ, jaké ceny má stanovit.

Rada MČ pouze bere na vědomí nezávislé znalecké posudky a ukládá na základě nich předat nabídku všem nájemcům, kteří jsou ke koupi oprávněni dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek a bytových domů. Ti mají na akceptaci koupě nově tři měsíce, aby se celý proces prodeje pokud možno zkrátil.

První nabídky byly již potencionálním kupujícím předány. V průběhu prázdninových měsíců budou na základě odhadů zpracovávány znalecké posudky a další nabídky akceptace koupě budou následovat v září a říjnu. Rovněž se v těchto měsících bude pokračovat v oceňování bytových jednotek, které nebyly oceněny v červnu t.r. Veškeré informace k prodeji lze sledovat na webu MČ Praha 2 v sekci Prodej bytů.

Michaela Mazancová, zástupkyně starostky

Témata:Prodej domů a bytů--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2