za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Proč a jak být aktivní

Proč a jak být aktivní

Proč?

Mnoho lidí dění v obci nezajímá, dokud na ně negativně nedolehne nějaké opatření, nepotřebují nějaké razítko nebo se nerozhodnou brát se za nějaký dílčí zájem. Jiným to nedá a zkoušejí být aktivní, nenechávají všechno na druhých. Aspoň trochu se zajímají o veřejné záležitosti a v různé míře se angažují. No, a kde jinde začít, nežli v místě, kde žijeme? Tedy ve své obci nebo městské části.

Samospráva, úřad městské části i zřizované organizace ovlivňují řadu oblastí, které jsou součástí našeho života – bydlení, péče o majetek, pořádek a bezpečnost v ulicích a parcích, vzdělávání, sociální péče, životní prostředí, doprava, dění na veřejných prostranstvích, podpora kultury, sportu aj. Stačí se hlouběji podívat na rozpočet, programové prohlášení rady nebo strukturu úřadu. Občas je jen třeba rozlišit státní správu a samosprávu, rep. dělbu kompetencí mezi hl. m. Prahou (magistrátem) a městskou částí.

Samozřejmě, některá témata vám mohou být bližší, než jiná. Záleží, zda jste mladým rodičem, seniorem, bydlíte v nájmu nebo ve svém, zda jezdíte autem, chodíte venčit pejska nebo třeba bydlíte v ruchem zatíženém místě. Ale dovolte pár otázek: Je nebo není Vám lhostejné, jak se žije a bydlí v Praze 2? Fungují orgány městské části, úřad a zřizované organizace ke spokojenosti Vaší i ostatních? Možná ano, ale jste si jistí, že to tak bude napořád? Je co zlepšovat u Vás v domě i v jeho okolí? Máte zajímavé postřehy a nápady a rád byste je někomu sdělil tak, aby dopadaly pokud možno na úrodnou půdu? Pokud si takové myšlenky alespoň trochu pustíte k tělu, je třeba být aktivní více, než jít jednou za čtyři roky k volebním urnám. Také je dobré si uvědomit, že aktivní občanská společnost v obci přispívá k posilování demokracie a politické kultury v celé zemi.

Jak?

A jaké jsou možnosti? Určitě není dobré jen sedět doma nebo v hospodě a brblat, co všechno je špatně. Prvním krokem je aspoň využít možností zastupitelské demokracie a jít k volbám. Kdo nevolí, nemá nárok si stěžovat. Lepší je zajímat se, zkusit se zorientovat jak to ve veřejné správě a v obci chodí, přinášet podněty, vyjadřovat své názory. Pokud sympatizujete s činností některého subjektu zastoupeného v zastupitelstvu, můžete mu začít pomáhat, vstoupit s jeho lidmi do kontaktu a své podněty konzultovat touto cestou. Dokonce se lze v barvách zvoleného subjektu účastnit práce v poradních orgánech samosprávy (odborné komise rady, výbory zastupitelstva). Ti nejodhodlanější pak mohou i kandidovat v komunálních volbách a v případě úspěchu se podílet na práci v zastupitelstvu.

My v OSB jsme se již dříve rozhodli aktivními být a našli jsme ty odhodlané pro práci v zastupitelstvu a dokonce v radě. Věřte, že to z jejich strany není lehké rozhodnutí. Nicméně, hrstka našich zástupců v první linii potřebuje dostatečné zázemí aktivních spoluobčanů. Půjdete do toho s námi? Uvítáme nové členy a příznivce, zájemce s přehledem o tématech řešených samosprávou, kontaktní osoby v domech. Zkrátka, uvítáme všímavé lidi s nápady, kteří dokážou nejen poradit, či dokonce přiložit ruku k dílu. Proto váz vyzýváme – nenechávejte vše na druhých, zajímejte se, zkuste být aktivními! Svůj spokojený život v obci máme všichni ve svých rukou!

Více informací

--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2