za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Programové prohlášení Rady MČ Praha 2 na období 2018–2022

Programové prohlášení Rady MČ Praha 2 na období 2018–2022

3. února 2019

Programové prohlášení rady vzniklo na základě koaliční smlouvy ODS, TOP 09, ANO 2011 a OSB, která již obsahovala hlavní programové priority i závazek zpracovat podrobnější program pro čtyřleté období v zavedené formě formě prohlášení do konce ledna. Stalo se.

V pondělí 21. ledna 2019 schválili radní Prahy 2 programové prohlášení pro období 2018–2022. Strategický dokument určuje směr, jakým se městská část bude v příštích čtyřech letech ubírat, a pokrývá všechny oblasti správy Prahy 2. Radniční koalice se zavazuje pokračovat v odpovědné správě a rozvoji městské části tak, aby byla stále příjemným a bezpečným místem pro život všech občanů a aby se rozvíjela s respektem k tradicím i s otevřeností k novým trendům. Mezi hlavní priority patří hospodárnost a rozpočtová odpovědnost, moderní a otevřená správa, efektivní správa majetku a stabilizace rezidentů. Programové závazky Rady městské části Praha 2 pro toto volební období jsou členěny do dvanácti tematických kapitol, zohledňujících složení Rady a působnost jejích členů: 1. Hospodaření, 2. Sociální politika a zdravotnictví, 3. Školství a volný čas, 4. Kultura a společenské aktivity, 5. Sport, 6. Výstavba a územní rozvoj, 7. Životní prostředí, 8. Doprava, 9. Bezpečnost, 10. Informační služby, moderní a otevřená správa, 11. Bytová politika, 12. Správa majetku.

Právě v posledních dvou kapitolách jsou důležité body k oblasti bydlení. Například pokračování aukcí na pronájem bytů, podpora podle pravidel sociální politiky, výměny za menší byt, ale také kontrola, zda byt není užíván ke krátkodobým pronájmům v rozporu se smlouvou, dále pak body k pasportizaci majetku, zlepšení managementu i minimalizaci nepronajatých bytů a nebytových prostor. Zřetelně je formulováno i očekávané stanovisko k ukončení prodeje domů a bytů podle stávajících pravidel.

Témata:ANO  ODS  OSB  Správa MČ  TOP 09--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2