za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Prosincové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2

Prosincové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2

20. prosince 2018 |

Noví zastupitelé Prahy 2 se sešli již podruhé. Po ustavujícím zasedání před šesti týdny se konalo 17. prosince 1. řádné zasedání nového zastupitelstva. Program obsahoval pouhých 8 bodů k tématům – výbory, správa majetku vč. prodeje, finance pro pracovníky škol aj.  

V prvním bodu byli tajnou volbou zvolení členové výborů (Kontrolního, Finančního a Majetkového) podle nominací jednotlivých klubů. Za připomenutí stojí, že předsedové výborů byli již zvoleni 5. listopadu (Robert Veverka za Piráty – KV, Jan Ruml za STAN – FV, Jan Recman za ODS – MV), stajně tak tajemníci.

V sérii bodů ke správě majetku bylo schváleno zřízení věcného břemene průchodu domem ve Slovenské ul. Naopak, nesouhlas byl vysloven k žádosti o zrušení předkupního práva u bytové jednotky v Italské s tím, že vlastník může prodat byt zpět obci za stejných podmínek, za jakých kupoval od obce. Dostatečný počet hlasů nezískal prodej domu po bytových jednotkách na adrese Dittrichova 2, který nestihl projednání na zářijovém zastupitelstvu. Hlasy dvou zástupců OSB a několika členů ODS nestačily, podle očekávání dochází ke změně pohledu na problematiku prodejů. V dalším bodu zastupitelé celkem svorně vyhověli žádosti nájemce z Anglické týkající se splátek dluhu a exekuce.

Bouřlivou diskusi naopak vyvolal bod navrhující požádat hl. m. Prahu o svěření pozemku u nynějšího stánku s občerstvením (dříve WC) na Tylově náměstí. Zástupci opozice projevili obavy, že namísto stánku může vzniknout nevzhledná stavba. Byli však ujištěni, že nyní jde pouze o svěření pozemku MČ a další postup teprve ukáže, co na místě bude možno realizovat.  

Shoda nastala opět u následujícího bodu, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření za účelem možně mimořádné odměny nepedagogickým pracovníkům škol. Jde o řešení naléhavé situace podceněné státem, s tím, že návrh rozpočtu na příští rok již bude na pracovníky škol pamatovat. Bez preblémů byla schválena i pravidla pro poskytování odměn pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva.

Uvedené body projednalo ZMČ za dvě hodiny, ale další hodinu zabraly interpelace. V bloku určeném pro občany vystouplo 6 interpelujících, všichni na stejné téma – rekonstrukce sportoviště u Na Smetance. Tentokráte už ne tolik z pohledu zrušené komunitní zahrady, ale kácení stromů a možností seznamovat se s projektem a vyjadřovat se k němu. Interpelující mají přislíbeny převážně písemné odpovědi, avšak již v ústních vyjádřeních byl zmíněn očekávaný přínos pro více než tisícovku sportujících dětí, záměr výsadby jiné zeleně, analogie s někdejší situací na Karlově náměstí i průtahy způsobené administrativními obstrukcemi odpůrců rekonstrukce. V interpelacích opozičních zastupitelů pak zazněly požadavky na informace ohledně mediální spolupráce MČ, téma nádraží Vyšehrad, síťové prvky IT infrastruktury úřadu, prostor pro opozici v novinách a videopřenosy z jednání ZMČ, georadarový průzkum pro rekonstrukci výše zmiňovaného hřiště apod. Většina odpovědí bude opět písemných. Nicméně, k ZMČ bylo sděleno, že stávající audiozáznamy jsou považovány za dostatečné, k Novinám Prahy 2 pak, že se připravuje změna, která bude v lednu zahájena průzkumem mezi čtenáři.

Předvánoční, přeci jen více přátelská atmosféra se pak uplatnila v rozhovorech po skončení zasedání nad ochutnávkou svařáku. Samozřejmě, dojde i na tradiční společný zpěv koled, ale až 23. prosince v 15h na náměstí Míru.

 

Témata:OSB  Správa MČ--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2